Preses relīze

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) š.g. 25. februārī, organizēja tiešsaistes konferenci “Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki”. Konferencē tika pārrunāti vairāku ar jūru un piekrasti saistītu sadarbības projektu rezultāti, kā arī citi aktuālie jautājumi, t.sk. jautājumi, kas tika iesūtīti no konferences dalībniekiem. Konferencē piedalījās ap 170  dalībniekiem, kas pārstāvēja piekrastes pašvaldības un ar jūru, un piekrasti saistīto jomas. Konferences fokusā bija piekrastes apdzīvoto vietu attīstība un labbūtība, piekrastes vide, tūrisms un rekreācija, potenciālā atkrakstēs vēju elektrostaciju un ar to saistītās infrastruktūras attīstība, t.sk. ar šiem tematiem saistīto ietekmju novērtējumi un to  analīzes rīki.

Konferences dienas kārtība: šeit

Konferences ierakstu var redzēt: šeit 

Konferences prezentācijas un papildu materiāli ir pieejamas šeit:

 1. Transporta tīklu un mikromobilitātes attīstība - atbalsts ilgtspējīgai piekrastes sasniedzamības uzlabošanai –  Jānis Butāns (Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs).
   
 2. Jūras - sauszemes savienojumi un ostu attīstības perspektīvas Rīgas metropoles areālā
  Prezentācija -  Inga Brieze (Rīgas plānošanas reģiona Projektu vadības nodaļas vadītāja);
  Prezentācija - Rūdolfs Cimdiņš un Inga Brieze (Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs);

  EST-LAT Harbours projekta rezultātu kopsavilkums.

   
 3. Daudzlīmeņu pārvaldība piekrastes jautājumu risināšanai un Land-Sea-Act projekta gadījuma izpētēs gūtās atziņas – Ilma Valdmane (VARAM, Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte).
   
 4. Slīdrādes un video par 5.5.1. SAM 2.kārtas objektiem.
   
 5. Iedvesmas stāsts no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. SAM projektiem - Kolkas Lībiešu saieta nama piemērs - Ilze Iesalniece-Brukinga (Talsu novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes Lībiešu saieta nama vadītāja).
   
 6. Vadlīnijas integrētai piekrastes attīstības tematiskai plānošanai: Land-Sea-Act projekta Dienvidkurzemes pētījuma ieteikumi   - Kristīna Veidemane un Anda Ruskule (Biedrības “Baltijas Vides Forums”  vides eksperte/projektu vadītāja un biedrības “Baltijas Vides Forums” vides eksperte/projektu vadītāja) un Vadlīniju dokuments.
   
 7. MAREA projekta pētījums par atpūtu Latvijas piekrastē: iedzīvotāju iecienītākās aktivitātes un atpūtas vietas izvēli ietekmējošie faktori - Agnese Reķe (Biedrības “Baltijas Vides Forums” vides eksperte).
   
 8. Situācija piekrastē COVID-19 laikā: 2019./2020. gada piekrastes apmeklētāju, to ietekmes uz vidi un publiskās infrastruktūras novērtējums - Andris Klepers (Vidzemes augstskolas asociētais profesors, pētnieks).
   
 9. Piekrastes pašvaldību aktualizētie dati par publisko piekļuvi pludmalei un jūrai – Anete Bērziņa (VARAM, Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte).
   
 10. Jūras telpiskās plānošanas projekti Baltijas jūras reģionā: pieredze un politikas vēstījumi (Capacity4MSP projekts) - Margarita Vološina (VARAM, Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas Projektu koordinatore).
   
 11. Atbildes uz jautājumi un nobeigums.

Konference tika finansēta no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta Jūras telpiskajā plānošanā iesaistīto pušu un lēmumu pieņēmēju kapacitātes stiprināšanai (Capacity4MSP)(Nr. #C009) līdzekļiem. Vairāk par projektu: https://www.varam.gov.lv