Preses relīze
azerbaidzana

2022. gada 20. maijs, Rīga – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) tikās ar Azerbaidžānas ekoloģijas un dabas resursu ministru Muhtaru Babajevu, lai veicinātu starpvalstu sadarbību ministrijas kompetences jomās, īpaši klimata politikas, atjaunojamo energoresursu un atkritumu apsaimniekošanas jautājumus.

Tikšanās laikā abu valstu ministri parakstīja Divu gadu starpministriju darba programmu vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomās 2022.–2023. gadam, kas tostarp iekļauj sadarbību klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanā un pielāgošanos tām, uzsverot ieceri dalīties ar zinātnisko un tehnoloģisko pieredzi trauksmes un ātrās apziņošanas sistēmu pilnveidē, emisiju monitoringa sistēmu, kā arī atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības jomā.

Azerbaidžānas un Latvijas pārstāvji ir vienisprātis, ka arvien vairāk nepieciešams integrētāks lēmumu pieņemšanas process starpvalstu līmenī, lai kopīgi stātos pretī mūsdienu izaicinājumiem; īpaši globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu kontekstā. Tāpat ministri atzīmē, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi atjaunojamās enerģijas izmantošanā, lai, pakāpeniski atsakoties no fosilo resursu izmantošanas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, tostarp palielinātu saules un vēja enerģijas jaudas, kas ir vitāli svarīgi ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu.

Sarunu laikā ministrs Plešs uzsvēra, ka, lai sekmētu aprites ekonomikas principu pilnveidi tautsaimniecībā, gudri jāizmanto esošie resursi un jāveicina ilgtspējīgāki un mūsdienām atbilstoši paradumi kā publiskajā, tā privātajā sektorā, tai skaitā energoefektivitātes un atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes jomā. Tāpat abu valstu ministri pauda ieceri stiprināt starpvalstu sadarbību arī pašvaldību līmenī.