Digitālās piekļūstamības konferences plakāts

Rīga, 2020. gada 25. novembrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu* 26. novembrī no plkst. 9.30 līdz 12.30 rīko tiešraides konferenci “Digitālā piekļūstamība. Prakse. Piemēri” ar mērķi veicināt izpratni par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā, kā arī skaidrot par attīstības tendencēm.

Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Āris Dzērvāns: „Mēs aicinām ikvienu iestādi, kas izmanto dažādus digitālos risinājumus ekrānos, tanī skaitā viedtālruņos, savu pakalpojumu un informācijas sniegšanā, ieviest digitālās piekļūstamības principus. To uzlabojot, mēs ne tikai nodrošinām iespēju piekļūt informācijai arī tad, ja cilvēkam ir kādi funkcionāli ierobežojumi, bet no tā iegūstam mēs visi – vienkāršākus, ērtākus, daudz labāk uztveramus digitālos risinājumus.”

Konferencē eksperti – Valsts kancelejas tīmekļvietņu vienotās platformas projekta vadītāja Vita Vodinksa, VARAM Informācijas sabiedrības politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja Margarita Krišlauka, Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītājs Jānis Ziediņš, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” projektu vadītāja Daina Podziņa u.c. – runās gan par formālajām un tehniskajām prasībām, lai ieviestu digitāli piekļūstamus risinājumus, gan arī skaidros, kādi aspekti ir būtiski cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un uztveres traucējumiem. Tāpat eksperti rosinās arī valsts pārvaldes un privātas organizācijas rūpēties par savu vietņu piekļūstamību un informācijas tehnoloģiju profesionāļus stiprināt savu kompetenci UX dizaina (lietotāja pieredzes) - un piekļūstamības jautājumos.

Konferencē būs iespēja iepazīties arī ar valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pieredzi, ieviešot vienotus risinājumus. Tāpat eksperti diskusijās meklēs atbildes uz jautājumu – kādu prasmju apguve būtu jāiekļauj IT un dizaina studiju programmās, lai jaunie speciālisti spētu realizēt piekļūstamības principus, kā arī apspriests, kādas ir tipiskākās problēmas un sarežģījumi organizācijās, ieviešot un pielāgojot piekļūstamākas tīmekļvietnes.

Konferencei reģistrēties iespējams šeit: https://konference.stasti.lv/

Digitālo piekļūstamību aktualizē arī Eiropas parlamenta padomes direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību un 2020.gada 14.jūlija MK noteikumi nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.

* Valsts administrācijas skolas īstenotais ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv