Krāsu un laku atkritumi var rasties gan rūpniecībā, gan kā sadzīves atkritumi. Rūpnieciskie - ir laku, krāsu un sveķu atlikumi no būvniecības, mēbeļu ražotnes, tipogrāfiju un izdevniecību darbības rezultātā atlikušās tintes. Savukārt sadzīvē tas varētu būt pēc remonta palikušās krāsas, lakas, to maisījumi ar šķīdinātājiem u.c. Parasti krāsvielas var iedalīt divās grupās: lateksi uz ūdens bāzes un eļļas krāsvielas. Krāsu atkritumu ir viegli uzliesmojoši un nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un apkārtējo vidi - var radīt galvassāpes, reiboņus, acu kairinājumu, ilgstoša iedarbība var izraisīt vemšanu, veicināt pastāvīgus nervu sistēmas traucējumus. Vaitspirts un citi organiskie šķīdinātāji ir vieni no cilvēkam un videi kaitīgā pie zemes līmeņa ozona rašanās cēloņiem. Ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izmantošanas attīra līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamu atkritumu, to var izmest pie parastajiem sadzīves atkritumiem.

Ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izlietošanas nav iespējams attīrīt līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamu atkritumu, šo iepakojumu apsaimnieko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

kur likt?