Labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma INTERACT II

Labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma INTERACT II ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām, kas sniedz atbalstu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu vadībā iesaistītājām institūcijām un projektu ieviesējiem un veicina šo programmu un projektu efektīvu īstenošanu visās ES dalībvalstīs.


Papildus informācija programmas mājas lapā:www.interact-eu.net/

INTERACT darbības programma 2007.-2013.gadam (tulkojums latviešu valodā)

INTERACT darbības programma 2007.-2013.gadam (angļu valodā)

INTERACT II vides pārskats (tulkojums latviešu valodā)

INTERACT II vides pārskats (angļu valodā)

INTERACT II Ex - ante novērtējuma ziņojums (latviešu valodā)

INTERACT II Ex - ante novērtējuma ziņojums (angļu valodā)