Datums 3. novembris, 2020
Laiks10.00–12.00
Vieta Tiešsaiste
e_adrese

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM),  Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) un VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) aicina uz praktisku tīmekļsemināru

Semināra mērķis: sniegt praktiskas atbildes un demonstrēt piemērus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par e-adresi kā centrālo digitālās transformācijas elementu, tajā skaitā rosinot valsts iestāžu un pašvaldību darbiniekus iesaistīties digitālo pakalpojumu popularizēšanā, informējot sabiedrību par e-adreses iespējām un pielietojumu.

Mērķauditorija: valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu darbinieki un vadītāji (IT, lietvedība, sabiedriskās attiecības, klientu apkalpošanas speciālisti u.c.)

Vēstījumi:

 1. Digitālās transformācijas viens no centrālajiem elementiem, ar digitālu komplektu aprīkots iedzīvotājs un uzņēmējs (identifikācijas rīki un e-adrese saziņai ar valsti)
 2. Kopīgs mērķis – veicināt pakalpojumu saņemšanu digitāli, proaktīvi informējot un piedāvājot digitālu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem un īpaši uzņēmējiem iespēju.
 3. Oficiālā elektroniskās adrese ir primārais kanāls saziņai ar iedzīvotājiem.
 4. Visas iestādes, t.sk pašvaldības), visi iestāžu darbinieki ir informācijas nesēji par e-adreses lietošanu, ieguvumiem.

Norises laiks:  otrdiena, 03.11.2020 no pl 10.00 līdz 12.00

Norises vieta: Tiešsaistē, MS Teams vidē

Dalības pieteikums semināram: šeit

Kontaktpersona: Svetlana Amberga, Svetlana.Amberga@varam.gov.lv, Tālrunis 66016736

 

Semināra programma

Laiks

Tēma

Runātājs

10.00-10.10

Semināra atklāšana.

 “E-adreses loma digitālās transformācijas laikmetā un iespējamie nākotnes attīstības virzieni”

 • E-adreses loma digitālajā transformācijā,
 • E-adreses attīstība- E-rēķini e-adresē, likuma grozījumi, paplašināšana komercsektorā.
 • Valsts un pašvaldības darbinieku loma (pašiem izveidojot sev e-adresi, lai rādītu pozitīvo piemēru un klientu informēšanā un skaidrojumu sniegšanā, atbalstā)

Uģis Bisenieks, VARAM

10.10-10.40

“Digitālo atslēgu komplekts iedzīvotājiem un uzņēmējiem, to sniegtās iespējas”

Praktiska demonstrācija un atbildes uz jautājumiem

 • eID karte, eParaksts un eParaksts mobile risinājumi personu identifikācijai
 • elektronisko identifikācijas rīku iespējas – iesniegumi, līgumi, pilnvaras, identifikācija

Vineta Sprugaine,

LVRTC

10.40.-11.20

“Biežākās problēmas un risinājumi e-adreses izmantošanā”

 • Ziņojumu noformēšanas labā prakse
 • Nepiegādātie sūtījumi
 • Lietvedības sistēmu konfigurācija
 • E-adreses lietošana ikdienā

Praktiska demonstrācija un atbildes uz jautājumiem

Vita Baumane,

VRAA

 

11.20.-11.40

“Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki -  e-adreses lietotāji un vēstneši”

 • Pieeja, kā apmācīt darbiniekus par klientu konsultēšanu kontekstā ar e-adresi
 • Pieeja, kā informēt klientus par e-adreses izveidi, lietošanu un ieguvumiem (bonusā- praktiski palīgmateriāli)

Praktiska demonstrācija un atbildes uz jautājumiem

Svetlana Amberga, VARAM

 

11.40-12.00

Diskusija un atbildes uz interesējošiem jautājumiem

Pārstāvji no VARAM, VRAA un LVRTC

Informējam, ka pasākums tiks ierakstīts un pēc semināra tā ieraksts var tikt izsūtīts semināra dalībniekiem. Ieraksts var tikt izmantots publicitātes materiālu veidošanai.