Datums 1. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Virtuāli

Seminārā tiks sniegta informācija par Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra aktualitātēm licencēšanas un inspekciju procesos, plānotajām tiesību aktu izmaiņām, kā arī biežākajiem problēmjautājumiem un to risinājumiem radiācijas drošības jomā.
Seminārs tiks organizēts tiešsaistē, izmantojot videokonferenču programmu Microsoft TEAMS.
Papildinformācija par LVAF projektu Nr.1-08/50/2020 pieejama - http://www.vvd.gov.lv/projekti/lvaf-2020-/

Atbildīgais par pasākumu:
Anda Zaļepska
Tālr.: 25780460

Datums 1. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Virtuāli