PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās””


07.01.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās””

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts 05.01.2016. nosūtīts saskaņošanai iesaistītajām institūcijām. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji iesniegti izskatīšanai 29.01.2015. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS 
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji PROJEKTS
• Citi saistītie 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa dokumenti pieejami ŠEIT

Atbildīgais:

R.Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv