Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 786 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam”” projekts

Aprites stadija (21.07.2020.):

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS indikatīvi 06.08.2020.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Atbildīgais:

O.Zālīte-Vīlipa, tālr. 66016775, olita.zalite-vilipa@varam.gov.lv

Aprites stadija (10.08.2020.):

06.08.2020. izsludināts VSS (VSS – 660)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Dorožko, tālr. 66016759, dmitrijs.dorozko@varam.gov.lv