Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
Projekta nosaukums: “EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana (Pan Baltic SCOPE)” Projekts tiek īstenots no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim Kopējais projekta budžets: € 3 315 113 Eiropas Jūrlietu un…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
Galvenais projekta mērķis ir stiprināt ES dalībvalstu par jūras telpisko plānošanu (JTP) atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, lai tās savstarpējās diskusijās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs attīstītu nacionālo JTP savstarpēju…