Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings

Latvijas iedzīvotāju reprezentatīvās aptaujas nodevums (2022. gads)

Iedzīvotāju aptauja – klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem

Klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem, Latvijas iedzīvotāju aptauja (2021. gads) 

Latvijas uzņēmēju aptauja

Digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos, Latvijas uzņēmēju aptaujas rezultāti (2020. gads)

Iedzīvotāju aptauja – klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem

Klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem, Latvijas iedzīvotāju aptauja (2020. gads) 

Klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem, Latvijas iedzīvotāju aptauja (2019. gads)

Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings, 2017.-2019.gads 

Klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem, Latvijas iedzīvotāju aptauja (2018. gads)

Klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem, Latvijas iedzīvotāju aptauja (2017. gads)

Sabiedriskās domas izvērtējums par e-pakalpojumu pielietojumu Latvijā

Aptaujas rezultāti: