Sugu un Biotopu projekts

Sugu un biotopu inventarizācija, aizsardzības plānu izstrāde un dabas aizsardzības struktūru attīstība Latvijā saistībā ar ES Putnu un biotopu direktīvu transpozīciju

Pēdējo gadu laikā Latvija ir kļuvusi par dalībvalsti vairākās starptautiskās konvencijās dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā. Tāpat Latvija saskaņo savu likumdošanu ar ES likumdošanu, tāpēc tuvā nākotnē būs nepieciešams izpildīt tās saistības, ko nosaka ES Putnu un Biotopu direktīvas. Lai to paveiktu Latvijai nepieciešams iegūt informāciju par daudzām starptautiski nozīmīgām sugām un biotopiem, kā arī gūt pieredzi starptautisko konvenciju un ES direktīvu prasību izpildē. Latvijā ir saglabājusies salīdzinoši liela bioloģiskā daudzveidība savvaļas sugu un dabisko biotopu ziņā. Daudzas no šīm vērtībām Rietumeiropā jau ir zaudētas. Tāpēc sugu un biotopu aizsardzība ir Latvijas valdības prioritāšu vidū.

Šis projekts, kas sākās 1998. gada 1. septembrī un beidzas 2000. gada 31. decembrī, ļaus Latvijai uzlabot minēto dabas resursu aizsardzību un izpildīt starptautiskās saistības. Paredzamie rezultāti ietver:

  • stāvokļa un pieredzes izpēti,

  • apdraudēto biotopu izplatības analīze un aizsargājamo teritoriju izvēles kritēriju izstrādi,

  • starptautiski nozīmīgo sugu stāvokļa izpēti,

  • izstrādāt ieteikumus lielo plēsēju aizsardzībai, saskaņā ar ES Biotopu direktīvu,

  • izstrādāt ieteikumus informācijas par sugām, biotopiem un teritorijām vākšanai, glabāšanai un izmantošanai,

  • identificēt Latvijas likumdošanas trūkumus attiecībā uz ES Putnu un Biotopu direktīvām un dot ieteikumus kā tos novērst,

  • palielināt cilvēku izpratni par nepieciešamību saglabāt savvaļas sugas un dabiskos biotopus,

  • veikt vides inspektoru apmācības kursu Latvijā un Dānijā, tādējādi dodot ieguldījumu ES direktīvu praktiskā pielietošanā.

Projektu izpilda dāņu vides konsultantu firma Darudec (Danish Rural Development Consultants) , kas uzvarējusi Dānijas Vides aģentūras izsludinātajā konkursā. Darbu izpildes gaitā tā ir slēgusi darba līgumus ar atbilstošām profesionālām nevalstiskām un valsts organizācijām Latvijā.

 

Projekta ietvaros izstrādāti sekojoši dokumenti: