eselības aprūpes atkritumi – atkritumi, kas veidojas ārstniecības procesā un kas var būt bioloģiski, ķīmiski vai fizikāli bīstami. Veselības aprūpes atkritumu galveno bīstamības pakāpi nosaka to galvenā īpašība – potenciālā infekciozitāte jeb spēja izraisīt saslimšanu ar infekciju slimībām cilvēkiem un dzīvniekiem, jo tie var saturēt dzīvotspējīgus mikroorganismus vai to toksīnus. Vienlaikus jāatzīmē, ka ja veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana ir pareizi organizēta, un cilvēku un dzīvnieku saskare ar tiem ir novērsta, tad inficēšanās risks ir ļoti zems.

Veselības aprūpes atkritumus iedala:

  • Vispārējie atkritumi - tie ir sadzīves tipa atkritumi, kas rodas veselības aprūpes iestādēs (virtuves atkritumi, papīrs, stikls, metāls, iesaiņojamie materiāli, pelni un citi atkritumi, kas nav bīstami cilvēka veselībai). Pasaules Veselības organizācijas (PVO) publicētie materiāli pierāda, ka vispārējie atkritumi veido vairāk nekā 80% no kopējā slimnīcās saražotā atkritumu daudzuma.

  • Bīstamie atkritumi, kas savukārt dalās: asie un durošie atkritumi, infekciozie atkritumi, bioloģiskie atkritumi, ķīmiskie atkritumi, farmaceitiskie atkritumi, radioaktīvie atkritumi.

Lai atdalītu dažāda veida bīstamos atkritumus no vispārējiem atkritumiem, ir nepieciešama šķirošana. Šķirošana ir medicīniskā personāla pienākums. Bīstamie atkritumi ir jāsašķiro un jāuzkrāj piemērotos iesaiņojumos jau no atkritumu rašanās brīža.

Saskaņā ar Veselības ministrijas prasībām, medicīnas iestādēm labas ārstniecības prakses nodrošināšanai, ir jābūt sertificētām. Viens no sertifikācijas prasībām ir veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas organizēšana. Šīs prasības var nodrošināt divējādi – iestāde savā administratīvajā teritorijā veic infekciozo atkritumu pirmapstrādi, ja tai pieder veselības aprūpes atkritumu pārstrādes iekārta, vai veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana tiek uzticēta specializētam uzņēmumam, kuram ir atļauja darbībām ar bīstamajiem atkritumiem. Savāktie bīstamie atkritumi tiek nogādāti ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportu uz attiecīgās pašvaldības norādīto bīstamo atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas vietu.

kur likt?