Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (iegūstot salīdzināmus datus un veicot analīzi par dokumentu apriti valsts pārvaldē), kā arī izstrādāt priekšlikumus un noteikt turpmāko rīcību dokumentu aprites procesu uzlabošanai.