Informācija juridiskām personām

Ņemot vērā, ka e-adreses konta izmantošanā juridiskā privātpersona primāri tiek uzskatīts par iedzīvotāju, tad, lai nedublētu saturu, tad šajā sadaļā tiks aprakstīta tikai informācija, kas būtiski atšķirsies. Papildus informāciju lūdzu skatīt sadaļā “Iedzīvotājiem”.

 

Kas man jādara, lai būtu gatavs e-adreses lietošanai?

Atbilstoši normatīvajiem aktiem juridisku privātpersonu pārstāv fiziska persona, kurai ir tādas tiesības. Šādām personām tāpat kā iedzīvotājiem jābūt eID (elektroniskai identifiācijas) kartei ar aktivizētu sertifikātu, lai varētu identificēties portālā www.latvija.lv un piekļūt juridiskās privātpersonas e-adreses kontam. Ja juridiska privātpersona vēlas integrēt e-adresi ar savām informācijas sistēmām, nepieciešams iepazīties ar saskarņu specifikācijām, kas publicētas Valsts informācijas sistēmu savietotāja portālā https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/eAdrese un veikt pieslēgšanos e-adreses sistēmai.

 

Vai mans uzņēmums varēs e-adreses ziņojumus saņemt savās iekšējās sistēmās?

Juridiskās privātpersonas varēs e-adresi lietot vai nu portālā www.latvija.lv, vai arī, ja nepieciešams risinājums ērtākam darbam ar lielu sarakstes apjomu, izveidot savienojumu starp savu dokumentu vadības sistēmu vai biznesa informācijas sistēmu un e-adreses sistēmu, izmantojot programmsaskarni un veikt pieslēgšanos e-adreses sistēmai, sazinoties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

 

Ja es esmu vienlaicīgi juridiska un fiziska persona?

Juridiskām privātpersonām e-adreses identifikators (kods, pēc kura atrast sistēmā personu) būs Uzņēmuma reģistra reģistrācijas numurs, fiziskām personām – personas kods. Līdz ar to tās būs divas atsevišķas e-adreses. Personai piekļūstot e-adreses kontam, būs iespēja izvēlēties kuram no e-adreses kontiem pieslēgties.

 

Vai manai e-adresei varēs piekļūt arī citas personas?

E-adreses konta lietotājs portāla www.latvija.lv e-adreses uzstādījumos varēs nodot piekļuves tiesības citai personai, kas piekļūs lietotāja e-adreses konta saturam, izvēloties konkrēto tiesību apjomu. Juridiskām privātpersonām ir noteikti vairāki tiesību veidi – apskatīt, sūtīt vai dzēst ziņojumus.