Sanāksme

Šodien, 21.maijā, Ministru kabinetā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītos grozījumus Teritorijas attīstības plānošanas likumā. Turpmāk personai  apstrīdēšanas iesniegums par  pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu būs jāiesniedz par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai viena mēneša laikā pēc tam, kad būs stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums Likuprojektu vēl skatīs Saeimā.

Tādejādi saīsinot iepriekš noteikto 2 mēnešu termiņu, tiks mazināts administratīvais slogs nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā, kā arī  saīsināts kopējais lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās. Tas  ļaus izvairīties no tīšas plānojumu dokumentu saskaņošanas procesa paildzināšanas. Izmaiņas radīs tiesiskus apstākļus attīstības projektu ātrākai virzībai un būvniecības ieceru īstenošanai, tādējādi pozitīvi ietekmējot tautsaimniecības attīstību un radot pievilcīgāku vidi investīciju piesaistei.

Priekšlikumu par apstrīdēšanas termiņa pārskatīšanas nepieciešamību iniciēja Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji. Priekšlikums i konceptuāli atbalstīts ar Ministru prezidentes rezolūciju izveidotajā Valsts kancelejas darba grupā administratīvā sloga mazināšanai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas pilnveides darba grupā, kas apvieno plānošanas reģionu, pašvaldību, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātāju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.