Plānotais ES fondu* finansējums:

24 500 000 euro (līdz 2026. gadam pieejami 8 137 129 euro)

Projektu iesniedzēji:

sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji, komersanti

Atbalstāmās darbības:

atkritumu (dūņu) pārstrādes un reģenerācijas, tai skaitā biogāzes ieguves iekārtu jaudas palielināšana un jaunu jaudu nodrošināšana attiecībā uz notekūdeņu dūņu kā biogēno elementu pārstrādi

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

tiks izvērtēts nosacījumu izstrādes procesā

Sasniedzamais rezultāts:

 

Nodrošināta papildu jauda atkritumu pārstrādei 20 000 t/gadā:

  • 1. kārta – 7000 t/gadā
  • 2. kārta – 13 000 t/gadā

Atbalstīti 3 uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi):

  • 1. kārta – 1 komersants
  • 2. kārta – 2 komersanti

Projektu atlases veids:

atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1.kārta - indikatīvi 2024. gada IV ceturksnī;

2.kārta - Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.

Aprites stadija

īstenošanas nosacījumu plānošana

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

-

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028.gadam

Plāns “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2023.-2028. gadam” (tiesību akta projekts Nr.22-TA-2945)
 

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa, tel.: 25567565, e-pasts: anete.kalnina@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja vietniece Austra Auziņa, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv  

Dokumentu arhīvs


* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam

logo