Informācija sagatavota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 29. panta otro daļu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” galvenie darbības virzieni:

  • finanšu/ESKO pakalpojumi – apvienojot vietējos un ārvalstu finanšu resursus, atbalstīt videi draudzīgus pašvaldību un privātā sektora projektus, izsniedzot aizdevumus,
  • attīstības sadarbības projektu vadība - nodrošināt Fonda uzkrātās pieredzes vides projektu sagatavošanā, ieviešanas uzraudzībā un pēcieviešanas rezultātu novērtēšanā pārnesi uz citām valstīm,
  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošanas uzraudzība - veicināt efektīvu un caurspīdīgu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma apgūšanu, veicot kvalitatīvu un profesionālu finansēto projektu īstenošanas uzraudzību

 

1.

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, juridiskā adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija; pamatkapitāla lielums: 6 299 332.00 eiro; valsts līdzdalības apmērs 100%; www.lvif.gov.lv.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs Egils Zariņš.

2.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Vispārējais stratēģiskais mērķis – izveidojot ilgtspējīgu finansēšanas modeli, veicināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, ņemot vērā Latvijas vides, sociālās un ekonomiskās intereses.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam.

3.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalības citās sabiedrībās.

4.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edvīns Balševics.

5.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

http://lvif.gov.lv/?object_id=381

6.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Dividendes par 2019. gadu – nav.
Veiktās iemaksas valsts budžetā: 108 787 euro.

7.

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ministru kabinets 2016.gada 27.septembrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"" (protokols Nr. 48 60.§ 2.punkts) un atbalstīja valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” un saglabāja tās pašreizējo juridisko statusu ar 100 procentiem valsts kapitāldaļu.

8.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav plānotas.

9.

Citas ziņas, kuras valsts kapitāla daļu turētājs uzskata par nepieciešamu publiskot vai kuru publiskošana noteikta koordinācijas institūcijas izstrādātajās vadlīnijās

Nav