Nr.p.k

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstule

1-1

04.01.2022.

Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv

Einars.Mednis@zm.gov.lv

Par pārstāvju deleģēšanu Zemes sektora  (t.sk. mežsaimniecība) un lauksaimniecības darba grupai

 

1-2

12.01.2022.

Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv

Einars.Mednis@zm.gov.lv

Par pārstāvju deleģēšanu Zemes sektora  (t.sk. mežsaimniecība) un lauksaimniecības darba grupai

 

1-3

18.01.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: pasts@varam.gov.lv

Zemkopības ministrijai: pasts@zm.gov.lv

Par Grozījumiem Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"

 

1-4

18.01.2022.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv

Par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

 

 

1-5

26.01.2022.

Executive Vice-President European Green Deal Mr. Frans Timmermans Commissioner Environment, Oceans and Fisheries Mr. Virginijus Sinkevičius Commissioner Agriculture Mr. Janusz Wojciechowski European Commission Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel Belgium contact@ec.europa.eu EC Coordinating spokesperson Vivian
Loonela:vivian.loonela@ec.europa.eu The European Commission Representation in Latvia: comm-rep-latvia@ec.europa.eu cab-wojciechowski-contact@ec.europa.eu cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu Wolfgang.Burtscher@ec.europa.eu Florika.Fink-Hooijer@ec.europa.eu Gijsbertus.Schilthuis@ec.europa.eu Claudia.Olazabal@ec.europa.eu Rewilding Europe: info@rewildingeurope.com

Urgent action is needed to save the Tauros in Latvia  
1-6

07.02.2022.

Valsts vides dienesta Latgales reģionālajai vides pārvaldei
latgale@vvd.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

Valsts vides dienestam
pasts@vvd.gov.lv

Par sadarbību Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzēto pretplūdu pasākumu ietekmes uz vidi izvērtēšanā

Atbildes vēstule no Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes
1-7 11.02.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv

Par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”  
1-8

18.02.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv 

Latvijas Republikas Ministru kabinetam
pasts@mk.gov.lv

Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv

Par priekšlikumiem grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"

Atbilde no Valsts kancelejas
1-9 24.02.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam arturs.toms.pless@varam.gov.lv,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv, madars.lasmanis@varam.gov.lv,

LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijas priekšsēdētājai Dacei Rukšānei-Ščipčinskas kundzei
dace.ruksane@saeima.lv

Par atbalstu NVO Kolektīvajam iesniegumam “Par taurgovju populācijas saglabāšanu Latvijā”

Atbildes vēstule no Eiropas Komisijas un VARAM
1-10 07.03.2022.

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
info@zmni.lv

Par valsts nozīmes ūdensnoteku Īdeņas kanāls, Vecmalta un Platone atjaunošanas būvprojektiem

 
1-11 10.03.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
es@varam.gov.lv

Vides konsultatīvās padomes priekšlikumipar informatīvo ziņojumu par  2022. gada 17. marta Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 
1-12 11.03.2022.

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
info@zmni.lv

Informācijai:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos Andrim Ķēniņam
andris.kenins@varam.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvaldei
pasts@daba.gov.lv

Ekonomikas ministrijai
pasts@em.gov.lv

Eiropas Komisijas  pārstāvniecībai Latvijā
comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Par potenciāliem vides un finanšu ieguldījumu riskiem Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros īstenojamajos projektos

Atbilde no ZMNĪ
1-13 05.04.2022. Zemkopības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja dalību Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam uzraudzības komitejā

 
1-14 17.03.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
ArtursToms.Pless@varam.gov.lv

Ekonomikas ministrijai
pasts@em.gov.lv

Pārresoru koordinācijas centram
pkc@pkc.mk.gov.lv 

Vides pārraudzības valsts birojam pasts@vpvb.gov.lv

Valsts vides dienestam
pasts@vvd.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvaldei
pasts@daba.gov.lv

Ekonomikas ministrijai
pasts@em.gov.lv

Par  vēja enerģijas projektu perspektīvu Latvijā un VARAM  informatīvo ziņojumu “VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana”

 

Par vēja enerģijas perspektīvu Latvijā un EM  informatīvo ziņojumu “Par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī projektu (22-TA-531)”

Atbilde no VARAM
  12.04.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Artūram Tomam Plešam
arturs.toms.pless@varam.gov.lv

Par vēja enerģijas ražošanu Latvijā  
1-15

18.03.2022.

Ekonomikas ministrijai
pasts@em.gov.lv

Par vēja enerģijas perspektīvu Latvijā un EM  informatīvo ziņojumu “Par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī projektu (22-TA-531)”

 
1-16 09.05.2022.

SIA “Enviroprojekts”
info@enviro.lv
liga@enviro.lv

Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu un teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

 
1-17

18.05.2022.

Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
ArtursToms.Pless@varam.gov.lv

Par likumprojektu “Likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai”  
1-18 17.05.2022.

European Commission

To:  The President of the European Commission

Mrs. Ursula von der Leyen ec-president-vdl@ec.europa.eu

EC Coordinating spokesperson Vivian Loonela: vivian.loonela@ec.europa.eu and

CC: The European Commission Representation in Latvia: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

cab-wojciechowski-contact@ec.europa.eu

cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu

 

Wolfgang.Burtscher@ec.europa.eu

Florika.Fink-Hooijer@ec.europa.eu

Gijsbertus.Schilthuis@ec.europa.eu

Claudia.Olazabal@ec.europa.eu

Support to EU Green Deal concerning forest management in Latvia.  
1-19 17.05.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

SIA “Enviroprojekts” projekta vadītājai Līgai Blankai
liga@enviro.lv

VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktorei Daigai Vilkastei
Daiga.Vilkaste@varam.gov.lv

Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu un teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem

 

Nr. p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstules

1-1

18.01.2021.

Valsts meža dienestam

Informācijai:
Vides pārraudzības valsts birojam;
Dabas aizsardzības pārvaldei;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

 

Par ciršanas apliecinājumiem ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānu īstenošanai

 
1-2

25.01.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par ugunsdrošības pasākumu plānu izstrādi un īstenošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

 
1-3

27.01.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

Eiropas Komisijai Latvijā

Par Latvijas Pozīciju Nr. 1 attiecībā uz ES metāna emisiju mazināšanas stratēģiju

 
1-4

22.02.2021.

Valsts vides dienestam

Par ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna īstenošanas likumību dabas liegumā “Ances purvi un meži”

Par ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna īstenošanas likumību  dabas liegumā “Ances purvi un meži”

1-5

24.02.2021.

To the Recovery and Resilience Task Force

European Parliament Liaison Office (Eiropas Parlaments
Birojs Latvijā) European Commission Representation in Latvia (Eiropas Komisija Pārstāvniecība Latvijā) 

On the Recovery and Resilience draft plan for Latvia

 
1-6 08.03.2021.

Latvijas Republikas Saeimas;

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Vides un klimata apakškomisijai

Par grozījumiem Aizsargjoslu likumā  
1-7 03.03.2021. VKP atzinums par projektu Pozīcijas projekts par baterijām un bateriju atkritumiem  
1-8

09.03.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par pārstāvja nominēšanu darba grupai par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā

 
1-9

12.03.2021.

LIFE projektam
“LIFE FOR SPECIES”

Par pārstāvju nominēšanu uzraudzības grupai

 
1-10

12.03.2021.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejai;
Rīgas pilsētas būvvaldei

Par Apstādījumu saglabāšanas komisiju

 
1-11

29.03.2021.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai;
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai,

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 
Vides un klimata apakškomisijai;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par likumprojektu „Pašvaldību likums”

Par likumprojektu “Pašvaldību likums”

1-12   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Jautājumi VARAM ministram A.T. Plešam  
1-13

 

31.03.2021.

 

Finanšu ministrijai;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
Vides pārraudzības valsts birojam;
Dabas aizsardzības pārvaldei;
Pārresoru koordinācijas centram;
The European Commission Representation in Latvia

Priekšlikumi Latvijas atveseļošanās un noturības mehānisma plāna projekta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumam

Par ES Atveseļošanas fonda Latvijas plāna projekta ietekmes uz vidi novērtējumu
1-14

21.04.2021.

Latvijas Republikas Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Priekšlikumi grozījumiem Aizsargjoslu likumā

Par saņemto iesniegumu

1-15

21.04.2021.

Finanšu ministrijai;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
European Commission Representation in Latvia

Par Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu 2021.-2026.gadam un tā 1.pielikumu “Nenodarīt būtisku kaitējumu”

Par Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu 2021.-2026.gadam un tā 1.pielikumu "Nenodarīt būtisku kaitējumu"
1-16

21.04.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
European Commission Representation in Latvia;

Kopija: Finanšu ministrijai

Par bioloģiskās daudzveidības komponenti Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā 2021.-2026.gadam

 
1-17 30.04.2021.

Zemkopības ministrijai;

European Commission Representation in Latvia

Par Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu 2021.-2026.gadam

 - Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā

 
1-18

18.05.2021.

Finanšu ministrijai;

ES Fondu Uzraudzības komitejai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju maiņu dalībai Uzraudzības komitejā un apakškomitejās

 
1-19

18.05.2021.

Finanšu ministrijai;

Informācijai:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Eiropas Komisijas Taksonomijas deleģēto aktu klimata pārmaiņu mazināšanai un par pielāgošanos klimata pārmaiņām

 
1-20

24.05.2021.

Latvijas Republikas Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Medību likumā” (1027/Lp13)

 
1-21

02.06.2021.

Ministru prezidentam
Arturam Krišjānim Kariņam
;

Zemkopības ministrijai;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

Pārresoru koordinācijas centram

Par Latvijas KLP sadaļas “Vide un klimats – agrovide” nepietiekamu atbilstību Eiropas Savienības (ES) “Zaļā kursa” mērķiem  
1-22

11.06.2021.

Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

Latvijas Republikas Saeimas juridiskajam birojam

 

Iebildumi un priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Medību likumā” (1027/Lp13) otram lasījumam

 
1-23

19.06.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides politikas pamatnostādnēm

 
1-24 26.07.2021. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  
1-25 24.09.2021.

Latvijas Republikas 13.Saeimas
deputātiem
saeima@saeima.lv
info@saeima.lv

 

Latvijas Republikas Saeimas juridiskajam birojam
Dina.Meistere@saeima.lv

Sanitai Terēzai Ozoliņai: Sanita.Tereza.Ozolina@saeima.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

Priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Medību likumā”
(1027/Lp13) 3.lasījumam.

 
1-26

24.09.2021.

Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv

Finanšu ministrijai
pasts@fm.gov.lv

Pārresoru koordinācijas centram
pkc@pkc.mk.gov.lv

European Commission Representation in Latvia
comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Par Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu 2021.-2026.gadam
- Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā

 
1-27 28.09.2021.

Latvijas Republikas Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv

Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajam birojam
Dina.Meistere@saeima.lv

Par grozījumu Aizsargjoslu likuma 6. pantā redakciju 3. lasījumam

 
1-28

19.10.2021.

Dabas aizsardzības pārvaldei
pasts@daba.gov.lv
pieriga@daba.gov.lv

SIA “Enviroprojekts”
info@enviro.lv
liga@enviro.lv

VARAM
pasts@varam.gov.lv
daiga.vilkaste@varam.gov.lv

Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu un teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem

 
1-29

22.10.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv
rudite.vesere@varam.gov.lv

Vides pārraudzības valsts birojam
pasts@vpvb.gov.lv

SIA „Enviroprojekts”
info@enviro.lv

Par Upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plānu 2022.-2027. gadam vides pārskata projektu

 
1-30

25.10.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv
rudite.vesere@varam.gov.lv

Vides pārraudzības valsts birojam
pasts@vpvb.gov.lv

Par Vides politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektu un Vides pārskata projektu

 
1-31 17.11.2021.

To the Directorate-General for Environment, Directorate D European Commission 1049 Bruxelles/Brussel Belgium,

CC: EC Coordinating spokesperson Vivian Loonela: vivian.loonela@ec.europa.eu

The European Commission Representation in Latvia: comm-rep-latvia@ec.europa.e

On the current official Position of the Republic of Latvia on EU Forest Strateg  
1-32 30.11.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

Vides pārraudzības valsts birojam
pasts@vpvb.gov.lv,

SIA „Enviroprojekts”
info@enviro.lv,

Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv,

CC: valdis@felsbergs.lv

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārskata projektu Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskajam plānam 2023.-2027.gadam

 
1-33 06.12.2021.

Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv; cap-plan-lv@zm.gov.lv,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv

Pārresoru koordinācijas centrs
pkc@pkc.mk.gov.lv

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam

 
1-34

13.12.2021.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai,
pasvaldibas.komisija@saeima.lv

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai,
tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv  

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Vides un klimata apakškomisijai,

Vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv 

Par likumprojekta „Pašvaldību likums” otro lasījumu  

 

 

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstules

1-1

17.02.2020.

Zemkopības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja maiņu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam Uzraudzības komitejas sastāvā

 

1-2

24.02.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par gaisa Rīcības programmu

 

1-3

26.02.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Dabas aizsardzības pārvaldes reformu

 

1-4

06.03.2020.

Finašu ministrijai;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

VKP priekšlikumi izmaiņām Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (TEN) likmēs 

 

1-5

06.03.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2020. – 2030. gadam projektu

 

1-6

31.03.2020.

Vides un reģionālās attīstības ministram,
Jurim Pūcem un
Valsts sekretāram Edvīnam Balševicam

Par Dabas aizsardzības pārvaldes funkciju izvērtēšanu

 

1-7

09.04.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par dalību Dabas aizsardzības jomas institucionālās izvērtēšanas darba grupā

 

1-7

12.05.2020.

Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv

Par autoceļa rekonstrukciju Lielajos Kangaros

 

1-8

28.05.2020.

Vides un reģionālās attīstības ministram,
Jurim Pūcem

Par Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Dabas muzeja, Nacionālais botāniskā dārza un Vides valsts dienesta funkciju izpildi un to pārdales izvērtējumu

 

1-9

08.06.2020.

Vides un reģionālās attīstības ministrijai,
pasts@varam.gov.lv

 

Preliminary position of the Environmental Advisory Council on the EU Biodiversity Strategy for 2030

 

1-10

07.07.2020.

Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv;

Eiropas Komisijai Latvijā
comm-rep-latvia@ec.europa.eu;

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
ekoprodukti@ekoprodukti.lv

Par EK Stratēģiju “No lauka līdz galdam”

 

1-11

15.06.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pasts@varam.gov.lv
es@varam.gov.lv;

Eiropas Komisijai Latvijā comm-rep-latvia@ec.europa.eu

 

Par Latvijas Pozīciju par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030

 

1-12 31.07.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv
Par “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam” projektu  
1- 13 07.08.2020.

Zemkopības ministrijai 
pasts@zm.gov.lv;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
pasts@varam.gov.lv;

Eiropas Komisijai Latvijā 
comm-rep-latvia@ec.europa.eu;

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
ekoprodukti@ekoprodukti.lv

Par Latvijas pozīciju Nr.1, EK Stratēģijai “No lauka līdz galdam”  
1-14 24.08.2020. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Pozīciju Nr. 1 Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Eiropas 2030. gada klimata politikas ieceru kāpināšana. Investīcijas klimatneitrālā nākotnē iedzīvotāju labā”  

1-15

09.10.2020.

Vides valsts dienestam;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja dalību depozīta sistēmas operatora pretendentu vērtēšanas komisijā novērotāja statusā

Valsts vides dienests:
Par Vides konsultatīvās padomes vēstuli

1-16 19.10.2020. Vides valsts dienestam;
Rēzeknes novada pašvaldībai;
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai;
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Par rīcībām vides pārkāpumu novēršanai

Par rīcībām vides pārkāpumu novēršanai

Rēzeknes novada pašvaldība: 
Par informācijas sniegšanu

1-17 19.10.2020.

Valsts meža dienestam
pasts@vmd.gov.lv;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

Par lūšu nomedīšanas limitu 2020/2021 gada medību sezonai

 
1-18 13.11.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijai
pasts@varam.gov.lv
Alda.Ozola@varam.gov.lv;

Pārresoru koordinācijas centram

Par Atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021 -2028. gadam projektu

 

Informācijai un tālākai rīcībai

1-19

05.11.2020.

Finanšu ministrijai;
ES Fondu Uzraudzības komitejai
liene.dzelzkaleja@fm.gov.lv

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju maiņu dalībai Uzraudzības komitejā un apakškomitejās

 
1-20

13.11.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
pasts@varam.gov.lv 
dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

Eiropas Komisijai Latvijā 
comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
ekoprodukti@ekoprodukti.lv

Par Latvijas Pozīciju Nr.1 Stratēģijai “Ilgtspēju sekmējoša ķīmikāliju stratēģija ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem.”

 
1-21 25.11.2020. Dabas aizsardzības pārvaldei

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu projekta LIFE19 NAT/LV/000973 REEF Uzraudzības grupā

 
1-22 16.12.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
p.i. Artim Pabrikam
artis.pabriks@varam.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram
Artūram Tomam Plešam
arturs.toms.pless@varam.gov.lv 

Zemkopības ministram
Kasparam Gerhardam
kaspars.gerhards@zm.gov.lv 

Par VMD 30.11.2020 rīkojumu Nr.172 „Par pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2020./2021.gada medību sezonā”

 

 

 

 

 

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstules

1-1

14.01.2019.

Liepājas domei
Kopijas:
Daugavpils domei
Jelgavas domei
Jūrmalas domei
Rēzeknes domei
Rīgas domei
Valmieras domei
Ventspils domei
Latvijas pašvaldību savienībai

Par sāls lietošanu pilsētās


 

 

 

 

 

1-2

15.01.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Atzinums par plāna projektu "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam", VSS- 1263 

 

 

1-3

30.01.2019.

Pārresoru koordinācijas centram

Par NAP2027 priekšlikumu

 

 

1-4

 

12.02.2019.

Finanšu ministrijai;
ES Fondu Uzraudzības komitejai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju maiņu dalībai Uzraudzības komitejā un apakškomitejās

 

1-5

 

12.02.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Klimata pārmaiņu departamentam

Par pārstāvja maiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes sastāvā

 

1-6

20.02.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par plāna projektu "Gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plāns 2019. - 2030. gadam" 

 

1-7

07.03.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””, VSS-143 

 

1-8

08.03.2019.

Valsts izglītības satura centram

Par Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta projektu

 

1-9

19.03.2019.

Valsts augu aizsardzības dienestam,
Integrētās augu aizsardzības daļai
anitra.lestlande@vaad.gov.lv

Latvijas Ārstu biedrībai
lab@arstubiedriba.lv

Par projektu “Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai”

 

1-10

11.04.2019.

Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv

Par kūdras ieguves atradnē "Rustūžu purvs" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 

 

1-11

03.05.2019.

Pārresoru koordinācijas centram
pkc@pkc.mk.gov.lv
kristine.ozolina@pkc.mk.gov.lv

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvi darba grupā 

 

1-12

20.05.2019.

Latvijas Republikas Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājam
Jānim Vitenbergam

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Jurim Pūcem

Par iepakojuma depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam 

 

1-13

03.06.2019.

Zemkopības ministrijai

Par meliorācijas politiku 

 

1-14

31.07.2019.

Zemkopības ministrijai

Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019. – 2023. gadam 

 

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstule

1-1

12.01.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram
Kasparam Gerhardam, Jūrmalas domei,
Biedrībai "Drauga spārns",
Dabas aizsardzības pārvaldei

Par biedrības "Drauga spārns" izveidotās putnu patversmes darbības nepārtrauktību

Jūrmalas pilsētas domes atbilde

 

VARAM atbilde 

1-2

 

02.02.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Tieslietu ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes atzinums par noteikumu projektu „Noteikumi par publisko ūdeņu nomu” (VSS-46)

 

1-3

02.02.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Tieslietu ministrijai

Vides konsultatīvās padomes atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”” (VSS-47)

 

1-4

21.02.2018.

Valsts vides dienestam

Par informācijas sniegšanu

VVD Madonas RVP atbilde 

1-5

23.02.2018.

Zemkopības ministrijai

Informācijai:
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai

Par informatīvā ziņojuma “Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai” projektu, VSS-121
 

LR Saeimas atbilde 

1-6

 27.02.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par noteikumu projektu "Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no nolietotām riepām" 

 

1-7

08.03.2018.

Zemkopības ministram
J. Dūklavam,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram
K. Gerhardam,
Saeimas Ārlietu un Eiropas lietu komisijai

Par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un neonikotinoīdu aizliegšanu

ZM atbilde

 

LR Saeimas atbilde

 

VARAM atbilde

1-8

12.03.2018.

Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides
un reģionālās attīstības politikas
priekšsēdētājam Romānam Naudiņam

Par valsts iekšējo ūdeņu ekosistēmu vides stāvokļa un to pakalpojumu

 

1-9

16.03.2018.

Zemkopības ministrijai
Informācijai:
Valsts kancelejai
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai

Atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu””, VSS-203 

LR Saeimas atbilde 

1-10

06.04.2018.

Daugavpils Domei, info@daugavpils.lv
Jelgavas Domei, dome@dome.jelgava.lv
Jūrmalas Domei, pasts@jurmala.lv
Liepājas Domei, info@liepaja.lv
Rēzeknes Domei, dome@rezekne.lv
Rīgas Domei, riga@riga.lv
Valmieras Domei, pasts@valmiera.lv
Ventspils Domei, dome@ventspils.lv


Kopija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
pasts@varam.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvaldei, daba@daba.gov.lv
Latvijas Pašvaldību savienībai, gints.kaminskis@lps.lv

Par sāls izmantošanu pilsētās

Jelgavas Domes atbilde 

Jūrmalas Domes atbilde

Liepājas Domes atbilde

Rēzeknes Domes atbilde

Rīgas Domes atbilde

Ventspils Domes atbilde 

1-11

06.04.2018.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram
Kasparam Gerhardam

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesaisti kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotnes vīzijas formulēšanā un Latvijas KLP mērķu definēšanā

 

1-12

06.04.2018.

Latvijas Republikas Zemkopības ministram
Jānim Dūklavam

Kopija:
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Kasparam Gerhardam

Latvijas lauku konsultāciju un izglītbas centra valdes priekšsēdētājam
Mārtiņām Cimermanim
martins.cimermanis@llkc.lv

Par sabiedrības iesaisti vides mērķu definēšanā kopējās lauksaimniecības politikai pēc 2020. gada

 

1-13

06.04.2018.

Latvijas Republikas Premjerministram
M. Kučinskim
vk@mk.gov.lv.

Latvijas Republikas Zemkopības ministram
J. Dūklavam

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Kasparam Gerhardam

Par iepakojuma depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam

 VARAM atbilde

1-14

12.04.2018.

Ministru prezidentam M.Kučinskim
vk@mk.gov.lv.
mps@mk.gov.lv.
Kopija: Zemkopības ministram
J. Dūklavam,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram
K. Gerhardam,
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājai L.Čigānei
Lolita.Cigane@saeima.lv

Par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un neonikotinoīdu aizliegšanu

VK atbilde 

1-15

16.04.2018.

LR Ekonomikas Ministram Arvilam Ašeradenam
pasts@em.gov.lv
arvils.aseradens@em.gov.lv

LR Ekonomikas Ministrijas Valsts sekretāram Ērikam Eglītim
eriks.eglitis@em.gov.lv

Par darba grupu elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanu

 

1-16

24.04.2018.

Zemkopības ministram
J. Dūklavam,
janis.duklavs@zm.gov.lv
Kopija: Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram
K. Gerhardam,
kaspars.gerhards@varam.gov.lv

Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājai L.Čigānei
Lolita.cigane@saeima.lv
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības departamenta direktoram V. Ezeram,
Vents.Ezers@vaad.gov.lv
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta
Eiropas Savienības lietu nodaļas v.v. K. Prancānei,
Kristine.Prancane@zm.gov.lv

Par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un neonikotinoīdu aizliegšanu

 

1-17

03.05.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv

cc: Sabine.bunere@varam.gov.lv

Par pārstāvju deleģēšanu darbam uzraudzības grupā

 

1-18

07.05.2018.

Madonas reģionālajai vides pārvaldei,

Kopija:
VARAM Valsts sekretāra vietniecei vides jautājumos Aldai Ozolai,
Valsts vides dienesta ģenerāldirektorei Ingai Koļegovai

Par mazo HES atbrīvošanu no zivju resursiem nodarītā zaudējuma kompensācijas

 

1-19

14.09.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par informatīvā ziņojuma projektu "Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam", VSS-882

 

1-20

29.10.2018.

Izglītības un zinātnes ministrijai

Atzinums par MK noteikumu projektu “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, VSS-1039

 

1-21

09.11.2018.

Valsts meža dienestam
Zemkopības ministrijai

Par pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanu

VMD atbilde

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstule

1-1

08.02.2017.

Ministru prezidentam Mārim Kučinskim,

 

Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam,

 

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministram Kasparam Gerhardam,

 

informācijai: nevalstisko organizāciju un

Ministru kabineta sadarbības memoranda padomei 

Par varavīksnes foreli

 

1-2

 

13.02.2017.

Ministru prezidentam

Valsts kancelejai

 

Informācijai:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

valsts sekretāra vietniecei vides aizsardzības jautājumos

Aldai Ozolai

Saeimas Eiropas lietu komisijai

Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada

 

1-3

20.02.2017.

Valsts Prezidentam Raimondam Vējonim

Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

Par valsts iekšējo ūdeņu un ūdens bioloģisko resursu pārvaldības problēmām

Tautsaimniecības komisijas atbilde

 

Saeimas atbilde

1-4

20.02.2017.

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Koordinācijas departaments

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”

 

1-5

17.03.2017.

Valsts kancelejas vadītājam Mārim Krieviņam,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram Kasparam Gerhardam,
informācijai: Ministru prezidentam Mārim Kučinskim,
Dabas aizsardzības pārvaldei,
nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta
sadarbības memoranda padomei


Par “Sugu un biotopu aizsardzības likuma” prasību neievērošanu

 

1-6

 28.03.2017.

Latvijas Republikas
Finanšu ministrijai

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta
sadarbības memoranda īstenošanas padomei

informācijai: Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

Par nodokļu politikas pamatnostādnēm

 

1-7

31.03.2017.

Zemkopības ministrijai
Informācijai: Valsts kancelejai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Tieslietu ministrijai
Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā

Atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu””, VSS-291

 

1-8

10.04.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai 

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (VSS – 311)

 

1-9

15.05.2017.

Jūrmalas pilsētas domei
Latvijas Pašvaldību savienībai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Dabas aizsardzības pārvaldei
Kopija:
Biedrībai “Drauga spārns”

Par atbalstu biedrības “Drauga spārns” darbībai

 

1-10

17.05.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju dalību uzraudzības grupā

 

1-11

22.05.2017.

Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas
priekšsēdētājam Romānam Naudiņam,

informācijai:
Valsts prezidentam Raimondam Vējonim,
Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei,
Ministru prezidentam Mārim Kučinskim 

Par iekšējiem ūdeņiem

Saeimas atbilde 

 

Tautsaimniecības komisijas atbilde

1-12

24.05.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai 

Par noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"" (VSS-291) turpmāko virzību

 

1-13

24.05.2017. 

Zemkopības ministrijai 

Par noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"" (VSS-291) turpmāko virzību

 

1-14

25.05.2017.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram Kasparam Gerhardam,
Dabas aizsardzības pārvaldei,
Vides pārraudzības valsts birojam
Zemkopības ministrijai

Par “Sugu un biotopu aizsardzības likuma” prasību neievērošanu
 

 

1-15

02.06.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram
Kasparam Gerhardam 

Par CO 2 emisijām

 

1-16

02.06.2017.

Zemkopības ministrijai 

Par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””

 

1-17

02.06.2017.

Valsts prezidentam
Ministru prezidentam
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai
Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai 


Par Zemkopības ministrijas īstenoto politiku meža nozarē

 

1-18

07.06.2017.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Dabas aizsardzības pārvaldei,
Vides pārraudzības valsts birojam,
Zemkopības ministrijai

Par “Sugu un biotopu aizsardzības likuma” prasību neievērošanu

 

1-19

09.06.2017.

Ivetai Grigulei
Sandrai Kalnietei
Krišjānim Kariņam
Andrejam Mamikinam
Artim Pabrikam
Inesei Vaiderei
Robertam Zīlei
Tatjanai Ždanokai 

Par aizliegumu izmantot pesticīdus ekoloģiski nozīmīgās platībās

 

1-20

30.06.2017.

Zemkopības ministrijai

Atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””

 

1-21

14.07.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides politikas pamatnostādņu starpposma īstenošanas ziņojuma projektu

 

1-22

14.09.2017.

Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
Latvijas Republikas tiesībsargam Jurim Jansonam 

Par likumprojektu „Grozījumi „Zvejniecības likumā”

 

1-23

13.10.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” (VSS-1023)

 

1-24

13.10.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par noteikumu projektu “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (VSS-1026)

 

1-25

13.11.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par VKP pārstāvniecību starpnozaru konsultatīvajā padomē

 

1-26

28.11.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par VKP pārstāvniecību likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm” izstrādes darba grupā

 

1-27

28.11.2017.

Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts ceļi”
Kopija: Satiksmes ministrijai

Par velosatiksmes attīstības plānu

 

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

1 - 1

04.01.2016.

Zemkopības ministrijai

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, VSS-1305

1 - 2

 

08.02.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās pārstāvja deleģēšanu Ķīmiskās drošības darba grupā

1 - 3

19.02.2016.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
LAP 2014.-2020. Uzraudzības komitejas sekretariātam

Republikas laukumā 2

Rīgā, LV-1981

 

Kopijas:

Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Dabas aizsardzības pārvaldei

LAP 2014.-2020. Uzraudzības komitejas pārstāvjiem

Par grozījumiem Latvijas lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam

1 - 4

22.03.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram

Jautājumi VARAM ministram

1 - 5

06.04.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Parīzes nolīguma apstiprināšanu

1 - 6

15.04.2016.

Zemkopības ministrijai

Atzinums par likumprojektu "Grozījumi Meliorācijas likumā" (VSS-267)

1 - 7

15.04.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par atmežošanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā”, VSS-264

1 - 8

22.04.2016.

Ekonomikas ministrijai
Informācijai: Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par rīkojuma projektu “Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā”, VSS-287

1 - 9

22.04.2016.

Ekonomikas ministrijai
Informācijai: Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par rīkojuma projektu “Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā”, VSS-289

1 - 10

28.04.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par VKP dalību sanāksmē

1 - 11

29.04.2016.

Veselības inspekcijas vadītājai
Aijai Mežsargai

Par ķīmisko vielu piesārņojumu Latvijā

1 - 12

29.04.2016.

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumiem

AS “Latvijas valsts meži” Zemgales mežsaimniecībai

PS „Meliorācijas risinājumi”

Ķekavas novada pašvaldībai

Baldones novada pašvaldībai

Lielrīgas reģionālā vides pārvaldei
Rīgas reģionālā virsmežniecībai
Lauku atbalsta dienestam
Dabas aizsardzības pārvaldei

Par valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene (ŪSIK kods 41328:01) pik.00/00-125/60 atjaunošanas būvprojektu

1 - 13

18.04.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Kopsavilkuma projektu par Valsts vides dienesta darbības uzlabošanas priekšlikumiem

1 - 14

06.06.2016.

Latvijas Republikas Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisijai

Par priekšlikumiem Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu efektīvai un racionālai apsaimniekošanai

1 - 15

06.06.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram

Kasparam Gerhardam

Par SEG emisijām

1 - 16

25.07.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Kasparam Gerhardam,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par VARAM pakļautībā esošo iestāžu funkciju konsolidāciju

1 - 17

20.09.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par darba grupas izveidi īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritēriju izstrādei 

1 - 18

30.09.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Latvijas sākotnējo pozīciju

1 - 19

30.09.2016.

Rīgas domei

kopija:
Rīgas domes Mājokļu un Vides
departamentam
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
Vides aizsardzības departamentam

Par Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. gadam projektu

1 - 20

04.10.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par pozīcijas projektu

1 - 21

07.10.2016.

Finanšu ministrijai;
ES Fondu Uzraudzības komitejai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju maiņu dalībai Uzraudzības komitejā un apakškomitejās

1 - 22

24.10.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
Klimata pārmaiņu departamentam

Par pārstāvja maiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes sastāvā