Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa (The European Week for Waste Reduction (EWWR)) ir LIFE+ 2013-2017 programmas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir konkrētas nedēļas laikā veicināt pasākumus, kas vairo apziņu par resursu un atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Šiem pasākumiem ir jāatbilst angļu valodā lietotajam „3R” konceptam – samazini (reduce), lieto atkārtoti (reuse) un pārstrādā (recycle). Tie ir 3 atkritumu apsaimniekošanas veidi, kas atrodas atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas sistēmas augšgalā.

2016.gadā uzsvars ir uz izlietotā iepakojuma samazināšanu.

Projekta mājas lapā ir pieejami ierosinājumi un labās prakses piemēri izlietotā iepakojuma samazināšanai: http://www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2016

Šī gada tēma saskan ar 2015.gadā veiktajiem grozījumiem Direktīvā 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu. Tie nosaka, ka dalībvalstis veic pasākumus, lai panāktu plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazinājumu savā teritorijā.

Lai samazinātu plastmasas maisiņu lietošanu Latvijā, tiek plānots paaugstināt dabas resursu nodokļa likmi par plastmasas maisiņiem.

Eiropas atkritumu samazināšanās nedēļa notiek kopš 2009.gada un tajā aktīvi piedalās dalībnieki no Beļģijas, Itālijas, Spānijas, Ungārijas un citām ES valstīm.

Tās ietvaros ir aicināta iesaistīties plaša auditorija – publiskais sektors, privātais sektors, sabiedrības grupas un indivīdi.

 

PIEDALIES Eiropas atkritumu mazināšanas nedēļā:

Reģistrējies kā pasākuma īstenotājs un reģistrē savu pasākumu.

Uzzini par reģistrētajiem pasākumiem un piedalies tajos.

 

www.ewwr.eu

madara.sinke@varam.gov.lv