Normatīvie akti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti, kam bijusi virzība no 01.01.2018. - 31.06.2018

Valsts kancelejā iesniegtie normatīvie akti 

Nosaukums:

Likumprojekts “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības likums”

Aprites stadija:

23.01.2018. atbalstīts Ministru kabinetā (TA-2816, prot. Nr.5 , 32.§) un 31.01.2018. iesniegts VK (Nr.1129/Lp12)

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

R.Guds, tālr. 67026525, rihards.guds@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

Aprites stadija:

09.02.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Sandija Balka tālr.67026916, e-pasts: sandija.balka@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Iepakojuma likumā”

Aprites stadija:

09.04.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Aprites stadija:

04.07.2018. atkārtoti iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

Aprites stadija:

09.04.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts
“Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

Aprites stadija:

19.06.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Iepakojuma likumā”

Aprites stadija:

19.06.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv  

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Aprites stadija:

22.06.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

MK sēdē skatītie normatīvie akti

VSS izsludinātie normatīvie akti

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Iepakojuma likumā”

Aprites stadija:

11.01.2018. izsludināts VSS (VSS-32)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība”

Aprites stadija:

22.02.2018. izsludināts VSS (VSS-178)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Natālija Slaidiņa tālr.67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no riepām”

Aprites stadija:

08.02.2018. izsludināts VSS (VSS-132)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību””

Aprites stadija:

22.02.2018. izsludināts VSS (VSS-179)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Sandija Balka tālr.67026916, e-pasts: sandija.balka@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

Aprites stadija:

01.03.2018. izsludināts VSS (VSS-213)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M. Kamoliņa, tālr: 66016763, e-pasts: maija.kamolina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā”

Aprites stadija:

01.03.2018. izsludināts VSS (VSS-214)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M. Kamoliņa, tālr: 66016763, e-pasts: maija.kamolina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas un iesniegšanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”

Aprites stadija:

01.03.2018. izsludināts VSS (VSS-216)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026461, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā”

Aprites stadija:

29.03.2018. izsludināts VSS  (VSS-319)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M. Kamoliņa, tālr: 66016763, e-pasts: maija.kamolina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”

Aprites stadija:

05.04.2018. Izsludināts VSS  (VSS-344)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

R.Rimša, tālr. 67026903, ruta.rimsa@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par remigrācijas reģionālās attīstības atbalsta pasākumu"

Aprites stadija:

17.05.2018. izsludināts VSS (VSS-461)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumu/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ziediņa tālr. 66016725, dace.ziedina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts
“Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

Aprites stadija:

24.05.2018. izsludināts VSS (VSS-506)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Aprites stadija:

24.05.2018. izsludināts VSS (VSS-507)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 “Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas””

Aprites stadija:

14.06.2018. izsludināts VSS (VSS-590)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv