2023. gada 9. martā Saeima pieņēma likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” (turpmāk - likums), kurā nav paredzēts 2023. gadā finansējums mērķdotācijām investīcijām pašvaldībām (atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”).

Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 3. punktā ir noteikts, ka VARAM katru gadu līdz 2. janvārim publicē savā tīmekļvietnē informāciju par investīciju projektiem pieejamo kopējo finansējumu. Ņemot vērā, ka likumā nav paredzēts finansējums pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem, 2023. gadā konkurss netiks īstenots un VARAM tīmekļvietnē netiks publicēta informācija par 2023. gadā investīciju projektiem pieejamo kopējo finansējumu. Līdz ar to nav spēkā arī aicinājums pašvaldībām iesniegt izvērtēšanai VARAM investīciju projektu pieteikumus.