Informācija valsts iestādēm

Aktivizējot e-adreses kontu privātpersona paziņo, ka turpmāk saziņu ar iestādēm vēlas organizēt TIKAI elektroniskā formā (e-adresē), līdz ar to iestādēm ir pienākums visu korespondenci (gan papīrā sūtīto, gan citās informācijas sistēmās esošo) sūtīt uz personas e-adreses kontu.

E-adreses risinājums ir koplietošanas risinājums, kas obligāti izmantojams oficiālai paziņošanai elektroniskā vidē.

 

Kas iestādei jādara, lai tā būtu gatava e-adreses lietošanai?

Piekļuve e-adreses kontam tiks nodrošināta divos veidos:

1)     Programmsaskarnes veidā (dokumentu integrācijas vides programmsaskarne). Detalizētāk informācija šeit: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/Dokumentu_integracijas_vide un https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/eAdrese

2)     Izmantojot VPVKAC (Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru) pakalpojumu vadības sistēmas funkcionalitāti

Ja iestāde vēlas integrēt e-adresi ar savām informācijas sistēmām, nepieciešams iepazīties ar saskarņu specifikācijām, kas publicētas Valsts informācijas sistēmu savietotāja portālā, un veikt pieslēgšanos e-adreses sistēmai, sazinoties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

Valsts iestādēm, kurām nav dokumentu vadības sistēmas vai nav lietderīgi integrēt savu lietvedības vai biznesa sistēmu ar programmsaskarnēm, lai piekļūtu e-adreses kontam, varēs izmantot drošu attālinātās piekļuves lietotāja saskarni, kas būs pieejama, izmantojot VPVKAC funkcionalitāti. Šajā gadījumā valsts iestādei papildus izmaksas neradīsies.

 

Kā valsts iestādei tiks izveidota e-adrese?

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam, katrai valsts iestādei ir jāizveido e-adrese. E-adreses unikālais identifikators būs Uzņēmuma reģistra piešķirtā reģistrācijas numura. 2017. gada 1. jūnijā tika pieņemts likums “Grozījumu likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”, kas nosaka, ka, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, tiks izveidots publisko personu un iestāžu saraksts. E-adreses informācijas sistēma sadarbosies ar Publisko personu un iestāžu sarakstu, lai nodrošinātu automātisku e-adreses izveidi (vienlaikus e-adreses konta aktivizāciju) valsts iestādēm. Detalizētāka informācija par Publisko personu un iestāžu saraksts šeit: http://www.ur.gov.lv/?a=1231&v=lv

 

!Lai valsts iestādēm varētu izveidot e-adreses kontu, informācija par tām vispirms ir jābūt iekļautām Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā.!

 

Vai iestādei būs elektroniski jāparaksta dokumenti, kurus sūta privātpersonām?

Oficiālās elektroniskās adreses likums nosaka, ka e-adresē esošā dokumentu aprite notiek neatkarīgi no juridiskā spēka, līdz ar to jāņem vērā normatīvais regulējums, kas nosaka vai atceļ attiecīgā dokumentu juridisko spēku. Tātad, ja iestāde ir sūtījusi līdz šim attiecīgo dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, tad sūtot e-adresē, dokuments būs jānoformē kā līdz šim.

 

Skaidrojoši materiāli

  • Oficiālās elektroniskas adreses (e-adreses) izmantošanas vadlīnijas - Februāris, 2018
  • Kas ir dokumentu integrācijas vide?
  • Vadlīnijas oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) ieviešanai - Septembris, 2017
  • “E-adreses ieviešanas aktualitātes” - video no Valsts IKT pārvaldības vadītāju foruma paplašinātās sēdes 27.09.2017.
 

Semināri, prezentācijas

  • Seminārs "E-adreses ieviešana valsts iestādēs" 10.10.2017 (seminārs ārpakalpojumu sniedzējiem - konsultantiem, izstrādātājiem)
  • Seminārs “E-adreses ieviešana pašvaldībās” 27.10.2017 - tiešraides video ieraksts 
  • 
Seminārs “E-adreses ieviešana pašvaldībās” 27.10.2017. - prezentācija “E-adreses ieviešanas pamatnosacījumi un tiesiskie aspekti” (VARAM, I.Gaile)
  • Seminārs “E-adreses ieviešana pašvaldībās” 27.10.2017. - prezentācija “E-adreses tehniskais risinājums” (VRAA, R.Vansovičs)
  • Seminārs “E-adreses ieviešana pašvaldībās” 27.10.2017. - prezentācija “E-adreses tehniskais risinājums” (VDC, E.Spalāns) 
  
• Seminārs "E-adreses ieviešana izglītības iestādēs" 01.12.2017. - prezentācija (VARAM, I.Gaile) 
  • Seminārs "E-adreses ieviešana izglītības iestādēs" 01.12.2017. - tiešraides video ieraksts 1. daļa
  • Seminārs "E-adreses ieviešana izglītības iestādēs" 01.12.2017. - tiešraides video ieraksts 2. daļa
  • Seminārs “Informācijas aktualizācija Publisko personu un iestāžu sarakstā, saistībā ar e-adreses ieviešanu” 24.05.2018. - tiešraides video ieraksts
  • Seminārs “Informācijas aktualizācija Publisko personu un iestāžu sarakstā, saistībā ar e-adreses ieviešanu” 24.05.2018. - prezentācija
  • Seminārs “E-adreses ieviešana valsts iestādēs” 01.11.2018. - tiešraides video ieraksts 
  • Seminārs “E-adreses ieviešana valsts iestādēs” 01.11.2018. - prezentācija