Vienotās digitālās vārtejas Regulas starpinstitūciju vadības komitejas  2022. gada 11. aprīļa sēdes materiāli