Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īsteno remigrācijas projektu “Reģionālais remigrācijas koordinators”, kura ietvaros norisinās vairākas valstiski nozīmīgas aktivitātes remigrācijas procesa sekmēšanai.

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM  izveidoja piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Šī brīža demogrāfiskās situācija un iedzīvotāju skaita prognozes liecina, ka nepieciešami tādi reģionālās attīstības pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu reģionos. Viens no risinājumiem iedzīvotāju skaita palielināšanai reģionos ir remigrācijas jeb iedzīvotāju atgriešanās Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes sekmēšana.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā. Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Projekta īstenošanai 2021. gadā piešķirts valsts budžeta finansējums 643 529 eiro apmērā:

  • 30%  – Reģionālo koordinatoru darbības nodrošināšana
  • 60%  – Reģionālo remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana
  • 10%  – Administrēšanas izmaksas

PAPS rezultāti skaitļos (2018. gada marts – 2021. gada jūnijs):

8279

4991

914

594

sagatavoto piedāvājumu skaits

ģimenes iesaistījušās projektā

ģimenes atgriezušās Latvijā

ģimenes plāno atgriezties Latvijā

Plašāka informācija par remigrācijas projektu, kā arī remigrācijas koordinatoru kontakti pieejami tīmekļa vietnē www.paps.lv.

PAPS logo