Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īsteno remigrācijas projektu “Reģionālais remigrācijas koordinators”, kura ietvaros aizsāktas vairākas valstiski nozīmīgas aktivitātātes remigrācijas procesa sekmēšanai.

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Šī brīža demogrāfiskās situācija un iedzīvotāju skaita prognozes liecina, ka nepieciešami tādi reģionālās attīstības pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu reģionos. Viens no risinājumiem iedzīvotāju skaita palielināšanai reģionos ir remigrācijas jeb iedzīvotāju atgriešanās Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes sekmēšana. Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

2019. gada 20. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos grozījumus MK 2018. gada 7. augusta noteikumos “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”. Izmaiņas paredzēja palielināt remigrantiem pieejamo finansējuma apmēru saimnieciskās darbības īstenošanai visā Latvijā, tostarp, Rīgā.

Projekta īstenošanai 2020. gadā piešķirts valsts budžeta finansējums 643 529 eiro apmērā:

  • 30%  – Atbalsts saimnieciskajai darbībai
  • 30%  – Reģionālo koordinatoru darbības nodrošināšana
  • 30%  – Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumu pašvaldībās nodrošināšana
  • 10%  – Administrēšanas izmaksas

Plašāka informācija par remigrācijas projektu, kā arī remigrācijas koordinatoru kontakti pieejami tīmekļa vietnē www.paps.lv.

 

Dati par cilvēku un ģimeņu skaitu, kas ir atgriezušies Latvijā ar koordinatoru atbalstu reģionālo remigrācijas atbalsta pasākumu ietvaros.

  Kurzeme   Latgale   Vidzeme   Zemgale    Rīga    KOPĀ   
2018.gads (mar.-dec.) Ģimenes 33 38 22 19 51 163
atgriezušies Cilvēki 88 87 55 50 119 399
Sagatavoti personalizētie piedāvājumi 393 564 379 201 278 1815
2019.gads Ģimenes 47 64 58 23 33 225
atgriezušies Cilvēki 142 183 178 70 83 656
Sagatavoti personalizētie piedāvājumi 365 890 406 209 398 2268
2020.gads (jan.-jūn.) Ģimenes 30 63 28 14 54 189
atgriezušies Cilvēki 86 168 77 30 127 488
Sagatavoti personalizētie piedāvājumi 337 322 193 173 387 1412