Kontakti

diana.andzane [at] varam.gov.lv

Atrašanās vieta

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1494, Latvija

-

Darbinieki

Diāna Andžāne

Nodaļas vadītājs
diana.andzane [at] varam.gov.lv

Mikus Jēkabsons

Sistēmanalītiķis
mikus.jekabsons [at] varam.gov.lv

Guna Margēviča

Sistēmanalītiķis
guna.margevica [at] varam.gov.lv

Inese Viktorija Grospine

Sistēmanalītiķis
inese.viktorija-grospine [at] varam.gov.lv

Skaidrīte Poriete

Sistēmanalītiķis
skaidrite.poriete [at] varam.gov.lv

Toms Ceļmillers

Sistēmanalītiķis
toms.celmillers [at] varam.gov.lv

Monta Ločmele

Sistēmanalītiķis
monta.locmele [at] varam.gov.lv

Liene Strazdiņa

Vecākais projekta aktivitātes koordinators
liene.strazdina [at] varam.gov.lv

Karīna Eglīte-Miezīte   

Vecākais projekta aktivitātes koordinators
karina.eglite-miezite [at] varam.gov.lv

Aija Butkāne

Projekta koordinators
aija.butkane [at] varam.gov.lv

Evita Truhānova

Konsultants
evita.truhanova [at] varam.gov.lv

Jānis Rītiņš

Sistēmanalītiķis
janis.ritins [at] varam.gov.lv

Diāna Tiltiņa

Vecākais projekta aktivitātes koordinators
Prombūtnē