Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma VIRSIS

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS) tiek uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmās apstrādātajiem informācijas resursiem, kā arī informācija par valsts informācijas sistēmu darbībai nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem resursiem un pakalpojumiem.

 

Par Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu VIRSIS atbildīgā persona:
Rihards Guds
Tālr.: 67026525
 e-pasts: rihards.guds@varam.gov.lv