Ar šā gada 1.maiju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, kas norisināsies  Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir noteikt risinājumus efektīvai un kvalitatīvai publisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī identificēt tās problēmas. Publisko pakalpojumu tiesiskais regulējums attieksies uz visām personām, kuras nodrošina publisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm.

Savus priekšlikumus publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei aicinām iesniegt līdz šā gada 31.maijam. Tāpat aicinām arī klātienē piedalīties sabiedriskās apspriedēs, kas notiks šā gada 9.maijā, 11.maijā, 15.maijā, 23.maijā un 30.maijā.

Norises laiks

Līdzdalības

 veids

Apspriežamā tematika

09.05.2012.

plkst.9.00.-12.00

Peldu iela 25, Rīga

409.telpa

Sabiedriskā apspriede

Publiskā pakalpojuma un saistīto jēdzienu definīcija (ko saprotam ar publisko pakalpojumu, publisko pakalpojumu veidi, publiskā pakalpojuma identificēšana, problēmjautājumi)
Kopsavilkuma informācija un prezentācija
Rezultātu apkopojums

11.05.2012.

plkst.9.00.-12.00

Peldu iela 25, Rīga

409.telpa

Sabiedriskā apspriede

Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana un klientu apkalpošanas centru izveide un darbība, publisko pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības kārtība – principi, kā arī publisko pakalpojumu politikas vadība un īstenošana (uzdevumi, kas veicami centralizēti valsts līmenī un atbildīgais)
Kopsavilkuma informācija un prezentācija
Rezultātu apkopojums

15.05.2012.

plkst.14.00.-17.00

Peldu iela 25, Rīga

409.telpa

Sabiedriskā apspriede

Valsts publisko pakalpojumu nodošana klientu apkalpošanas centriem (sadarbība starp iestādēm, finansēšana)
Kopsavilkuma informācija un prezentācija
Rezultātu apkopojums

23.05.2012.

plkst.9.00.-12.00

Peldu iela 25, Rīga

409.telpa

Sabiedriskā apspriede

Publisko pakalpojumu katalogs un e risinājumi (publisko pakalpojumu grupēšana, detalizācija, katalogu veidi, publisko pakalpojumu kataloga un publisko pakalpojumu reģistra statuss, autentifikācija e-vidē, tipveida elektronizācijas kārtība, centralizētie e-risinājumi, datu bāzu ierakstu tiesiskais statuss)
Kopsavilkuma informācija un prezentācija
Rezultātu apkopojums

30.05.2012.

plkst.9.00.-12.00

Peldu iela 25, Rīga

409.telpa

Sabiedriskā apspriede

Publisko pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības kārtība – prasības un vadlīnijas (tipveida lietu kārtība iestādē, sākot ar kanālu stratēģiju, rādītājiem, izmaksām utt.)
Kopsavilkuma informācija un prezentācija
Rezultātu apkopojums

Sabiedrības izteiktie iebildumi un priekšlikumi par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi publiskās apspriešanas laikā no 2012.gada 1. līdz 31.maijam

Attels Attels Attels

Ieguldījums Tavā nākotnē!