Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Informācija sagatavota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 29. panta otro daļu.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” galvenie darbības virzieni:

  • vides informācijas apkopošana, uzkrāšana un sniegšana sabiedrībai un valsts un pašvaldību institūcijām;
  • vides monitoringa veikšana;
  • līdzšinējo un nākotnes klimata pārmaiņu scenāriju aprēķināšana, kā arī klimata pārmaiņu ietekmju monitoringa sistēmas uzturēšana un papildināšana;
  • zemes dzīļu resursu apzināšana un izvērtēšana;
  • valstij piederošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošana;
  • radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošu apsaimniekošana;
  • piedalīties valsts politikas īstenošanā ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, ūdens un gaisa kvalitātes, pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes un radioaktīvo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā.

1.

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019, Latvija; pamatkapitāla lielums: 27 151 042 EUR; valsts līdzdalības apmērs 100%; www.lvgmc.lv

Valde:
Valdes priekšsēdētājs Egils Zariņš
Valdes locekle Sigita Škapare

2.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pantu, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis: sniegt valsts attīstībai stratēģiski svarīgus augstas kvalitātes pakalpojumus ģeoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes, klimatoloģijas, meteoroloģijas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras efektīvu pārvaldīšanu.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktam, jo sniedz valsts attīstībai un drošībai stratēģiski svarīgus pakalpojumus, kā arī apsaimnieko virkni specifisku nekustamo īpašumu un kustamo mantu, kas nepieciešami valsts attīstībai un drošībai stratēģiski svarīgu pakalpojumu radīšanai.

3.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalības citās sabiedrībās.

4.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edvīns Balševics.

5.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/finansu-informacija

6.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Dividendes par 2022. gadu – nav.

2022. gadā veiktie maksājumi valsts budžetā

1 925 638 EUR apmērā.

7.

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ministru kabinets 2016. gada 1. novembrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"" (protokols Nr. 58 41.§ 2.punkts) un atbalstīja valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un saglabāja tās pašreizējo juridisko statusu ar 100 procentiem valsts kapitāldaļu.

8.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav plānotas.

9.

Citas ziņas, kuras valsts kapitāla daļu turētājs uzskata par nepieciešamu publiskot vai kuru publiskošana noteikta koordinācijas institūcijas izstrādātajās vadlīnijās

Nav