Projektu iesniegumi 7. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 31.10.2013.
Projektu iesniegumi 6. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 02.11.2012.
Projektu iesniegumi 5. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 31.05.2011.
Projektu iesniegumi 4. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 10.04.2011.
Projektu iesniegumi 3. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 01.06.2011.
Projektu iesniegumi 2. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 01.10.2010.
Projektu iesniegumi 1. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 26.05.2010. 
 

15.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"”