Projektu iesniegumi 7. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 31.10.2013.
Projektu iesniegumi 6. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 02.11.2012.
Projektu iesniegumi 5. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 31.05.2011.
Projektu iesniegumi 4. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 10.04.2011.
Projektu iesniegumi 3. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 01.06.2011.
Projektu iesniegumi 2. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 01.10.2010.
Projektu iesniegumi 1. projektu atlases kārtai tika pieņemti līdz 26.05.2010. 
 

15.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"” 

Baiba Upmane-Bukava
Investīciju politikas departamenta
Projektu vērtēšanas nodaļas
vecākā eksperte
Tel. 66016724
e-pastu: baiba.upmane-bukava@varam.gov.lv, esfondi@varam.gov.lv