UZMANĪBU! JŪS ATRODATIES ZIŅOJUMU ARHĪVĀ!

AKTUĀLIE ZIŅOJUMI ATRODAS ŠEIT!

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

G.Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696  “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

22.10.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1051)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr. 42 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, iveta.teibe@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 22.10.2015. (VSS-1046)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026461, kristine.purina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””.

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas un slēgta atkritumu poligona monitoringa un uzturēšanas izmaksu noteikšanu, iemaksu aprēķināšanu un ieskaitīto līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas uzraudzību”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 22.10.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Sinke, tālr. 67026490, madara.sinke@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 22.10.2015. (VSS-1047)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026461, kristine.purina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 22.10.2015. (VSS-1048)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026461, kristine.purina@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Politikas plānošanas dokuments „Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, izsludināts VSS 23.10.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts VK 27.07.2015 izskatīšanai MKK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

27.08.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-901)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

03.11.2015. pieņemts MK sēdē (noteikumi Nr. 622, prot. Nr. 57 18.§)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, noteikumu projekts 06.08.2015. Izsludināts VSS (VSS-829)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons” Baldones novada Baldones pagasta teritorijā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, rīkojuma projekts 06.08.2015. Izsludināts VSS (VSS-829)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Likumprojekts 03.09.2015. izsludināts VSS (VSS-920)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 09.07.2015

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts VK izskatīšanai MK 03.09.2015

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

R.Rimša, tālr. 67026903, Ruta.Rimsa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”

Aprites stadija:

23.07.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
Starpinstitūciju saskaņošana 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Jirgensonetālr. 67026514dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojuma Nr.668 “Par Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepciju” atzīšanu par spēku zaudējušu””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv

Aprites stadija:

Rīkojumu projekts 02.07.2015. izsludināts VSS (VSS-686.)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv

Aprites stadija:

Rīkojumu projekts iesniegts Valsts kancelejā 06.08.2015

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

J. Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojektu Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko vides novērtējumu

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Likumprojekts 09.07.2015. izsludināts VSS (VSS-720)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Likumprojekts 09.07.2015. izsludināts VSS (VSS-720)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”

Aprites stadija:

18.06.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-676)

Dokumenti:

Aktualizētais Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

30.07.2015. noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Aktualizētais Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”

Aprites stadija:

18.06.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-675)

Dokumenti:

Aktualizētais Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”

Aprites stadija:

Saskaņots, iesniegts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Pļavinskis, tālr. 67026509, janis.plavinskis@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

Aprites stadija:

30.04.2015. izsludināts VSS (Nr. 17, 31.§ VSS-466)

28.07.2015. apstiprināts MK sēdē (noteikumi Nr. 421, prot. Nr. 36  44. §)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts
”Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 26.05.2015.

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 28.05.2015., VSS-580
Termiņs atzinumu sniegšanai 15.06.2015.

Dokumenti:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40357532

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 ”Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 26.05.2015.

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 28.05.2015., VSS-580
Termiņs atzinumu sniegšanai 15.06.2015.

Aprites stadija:

Iesniegts Ministru kabinetā 30.07.2015.

Dokumenti:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40357533

Aprites stadija:

Pieņemts Ministru kabinetā 04.08.2015. Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumi Nr.450 “„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 ”Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu””

Dokumenti:

Pieņemtais normatīvais akts 

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 26.03.2015. (VSS-267)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 12.02.2015. (VSS-134)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija  Aktualizētie Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Šinke, tālr. 67026490, madara.sinke@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 12.03.2015. (VSS-133)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija/Anotācijas pielikums

Aprites stadija:

07.09.2015. nosūtīts Valsts kancelejai apstiprināšanai Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”

Aprites stadija:

Iesniegts MK 13.01.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

Aprites stadija:

Normatīvais akts izsludināts VSS (VSS-933) 09.10.2014., iesniegts MK 30.12.2014.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 09.10.2014. izsludināts VSS (VSS-934)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā 16.06.2015

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Īpašās vides prasības ādu miecēšanai"

Aprites stadija:

Normatīvais akts ir izstrādes stadijā, projekta izsludināšana VSS plānota 18.12.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

G.Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 16.10.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Pļavinskis, tālr. 67026509, janis.plavinskis@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 02.10.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 25.09.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

R.Vesere, tālr. 67026464, rudite.vesere@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 25.09.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

R.Vesere, tālr. 67026464, rudite.vesere@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Minamatas konvencijai par dzīvsudrabu"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 14.08.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026516, daina.ozola@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Grozījumi MK 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361

„Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 03.07.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm,

iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 03.07.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92

„Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

R.Rimša, tālr. 67026903, Ruta.Rimsa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts ” Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, par elektrisko un

elektronisko iekārtu marķēšanu un par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK noteikumu projekts ”Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju vai to pilnvaroto pārstāvju un

bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā - saskaņošanai pirms izsludināšanas VSS 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.646

„Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

R.Rimša, tālr. 67026903, Ruta.Rimsa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404

„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 06.02.2014., VSS-111

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija

noteikumos Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa

noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija

 MK noteikumos Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404

“Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

R.Vesere, tālr. 67026464, rudite.vesere@varam.gov.lv
N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”"

Aprites stadija:

Normatīvais akts izsludināts VSS 21.11.2013., VSS – 2009

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Īpašās vides prasības cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošanai"

Aprites stadija:

Normatīvais akts ir izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

G.Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.marta noteikumos Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums”"

Aprites stadija:

Normatīvais akts ir izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Trušinska, tālr. 67026588, ilze.trusinska@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”"

Aprites stadija:

Normatīvais akts ir izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības dzelzs un tērauda ražošanai"

Aprites stadija:

Normatīvais akts ir izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

G.Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisītu smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.234 „Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 26.09.2013., VSS-1782

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

"Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

Aprites stadija:

Tehniskais likumprojekts

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv, R.Vesere, tālr. 67026464, rudite.vesere@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

"Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 05.09.2013., VSS-1699

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 „Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 22.08.2013. izsludināts VSS (VSS-1652)

Dokumenti:

 

Atbildīgais:

Tatjana Jansone, tālr. 67026561, Tatjana.Jansone@varam.gov.lv;
 Iveta Teibe, tālr. 67026574, Iveta.Teibe@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 22.08.2013. izsludināts VSS (VSS-1651)

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

Tatjana Jansone, tālr. 67026561, Tatjana.Jansone@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 13.06.2013 izsludināts VSS (VSS-743)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-919)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-917)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-917)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 „Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-916)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-912)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 323 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 13.06.2013 izsludināts VSS (VSS-742)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 13.06.2013 izsludināts VSS (VSS-744)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-909)

Tehniskie grozījumi

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 666 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 13.06.2013 izsludināts VSS (VSS-733)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. septembra noteikumos Nr. 723 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība””

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-918)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.689 „Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu””

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-915)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību””

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-914)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.667 „Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību””

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-913)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.469 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu””

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-911)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

„Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību””

Aprites stadija:

Likuma projekts 20.06.2013 izsludināts VSS (VSS-920)

Dokumenti:

 Normatīvais akts

Atbildīgais:

N.Cudečka-Puriņa, tālr. 67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”

Aprites stadija:

Likumprojekts  13.06.2013. izsludināts VSS (VSS-730)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Aprites stadija:

Likumprojekts un tā anotācija 03.01.2014. iesniegts Valsts kancelejā (izskatīts  03.02.2014.Ministru kabineta sēdē)

Dokumenti:

Likumprojekts un tā anotācija

Aprites stadija:

Precizētais Likumprojekts 13.03.2014. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (izskatīts 08.04.2014. Ministru kabineta sēdē)

Dokumenti:

Noteikumu projekts un tā anotācija

Atbildīgais:

T.Jansone, tālr. 67026561Tatjana.Jansone@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 „Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem”

Aprites stadija:

Normatīvais akts ir izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv

 

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts 23.05.2013. izsludināts VSS (VSS-500)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts 23.05.2013. izsludināts VSS (VSS-501)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums par noteikumu projektu „Īpašās vides prasības stikla un stikla šķiedras ražošanai”

Aprites stadija:

Normatīvais akts ir izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

G.Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

MK Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem"

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 02.05.2013. (VSS-417)

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pielikumu /Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts Ministru kabinetā 06.06.2013.

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pielikumu /Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 02.05.2013. izsludināts VSS (VSS-413)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 02.05.2013. izsludināts VSS (VSS-414)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 31.01.2013. izsludināts VSS (VSS-92)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts 17.01.2013. izsludināts VSS (VSS-33)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Plāna projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam"

Aprites stadija:

Plāna projekts 20.12.2012. izsludināts VSS (VSS-1288)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 06.12.2012. izsludināts VSS (VSS-1215)

Komentārus un priekšlikumus iesniegt Gunai Krūmiņai līdz 21.12.2012.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

G.Krūmiņa, tālr. 67026578, guna.krumina@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 29.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1200)

Tehniskie grozījumi

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 15.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1167)

Komentārus un priekšlikumus iesniegt Gunai Krūmiņai līdz 30.11.2012.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

G.Krūmiņa, tālr. 67026578, guna.krumina@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 15.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1168)

Komentārus un priekšlikumus lūgums iesniegt Rutai Rimšai līdz 03.12.2012.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

R.Rimša, tālr. 67026903, ruta.rimsa@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1133)
Tehniskie noteikumi

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

P.Zarjanska, tālr. 67026912, polina.zarjanska@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1134)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Aprites stadija:

Iesniegts VK 2013.gada 2.aprīlī

Dokumenti:

Normatīvais akts

Aprites stadija:

Iesniegts VK 2013.gada 19.septembrī

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1135)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

Aprites stadija:

Likumprojekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1136)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi „Aizsargjoslu likumā””

Aprites stadija:

Likumprojekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1137)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Dace Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1138)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Jansone, tālr. 67026561, tatjana.jansone@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1139)

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Aprites stadija:

Iesniegts VK 2014.gada 13.martā

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Aprites stadija:

Iesniegts VK 2014.gada 19.jūnijā

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581

"Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"”

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 08.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1140)

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Aprites stadija:

Iesniegts VK 2014.gada 13.martā

Dokumenti: 

Normatīvais akts 

Aprites stadija:

Iesniegts VK 2014.gada 19.jūnijā

Dokumenti: 

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 01.11.2012. (VSS-1106)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 01.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1104)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Aprites stadija:

Noteikumu projekts un tā anotācija 14.02.2013 iesniegts Valsts kancelejā (izskatīts Valsts sekretāru 14.03.2013. sanāksmē)

Dokumenti:

Noteikumu projekts un tā anotācija

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 18.04.2013. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (iesniegts jaunā redakcijā MK noteikumu projekts „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” atbilstoši Valsts sekretāru 2013.gada 14.marta sanāksmē (protokola Nr.10 53.§) nolemtajam) (Ministru kabineta sēdē projekts netika izskatīts)

Dokumenti:

Noteikumu projekts un tā anotācija

Aprites stadija:

Precizētais noteikumu projekts 28.11.2013. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (iesniegts jaunā redakcijā MK noteikumu projekts „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” atbilstoši Valsts sekretāru 2013.gada 14.marta sanāksmē (protokola Nr.10 53.§) nolemtajam)

Dokumenti:

Noteikumu projekts un tā anotācija

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Pamatziņojuma par augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu ar bīstamām ķīmiskām vielām iekārtas teritorijā izstrādes kārtība un saturs"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 01.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1105)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Daina Ozola, tālr. 67026416, daina.ozola@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 01.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1107)
Noteikumu projekts apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no sadedzināšanas iekārtām"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 01.11.2012. izsludināts VSS (VSS-1108)
Noteikumu projekts apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei”"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 11.10.2012. izsludināts VSS (VSS-1026)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, iveta.teibe@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem”"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 11.10.2012. izsludināts VSS (VSS-1027)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, iveta.teibe@varam.gov.lv 

 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 22. aprīļa noteikumos Nr. 200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 11.10.2012. izsludināts VSS (VSS-1030)
Komentārus un priekšlikumus iesniegt Armandam Plātem līdz 26.10.2012.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

A.Plāte, tālr. 67026509, armands.plate@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 „Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 04.10.2012. (VSS-991)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

L.Miķelsone, tālr. 67026569, liene.mikelsone@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts 13.09.2012. pieņemts Saeimā 1.lasījumā
Likumprojekts apstiprināts MK 24.07.2012. (TA-1334)

Likumprojekts izsludināts VSS 26.04.2012. (VSS-450)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, iveta.teibe@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izskatīts VSS 13.09.2012.
Noteikumu projekts izsludināts VSS 24.05.2012. (VSS-528)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

V.Jefimovs, tālr. 67026916, viktors.jefimovs@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 06.09.2012. (VSS-896) 

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izskatīts VSS 20.08.2012.
Noteikumu projekts izskatīts VSS 06.08.2012.
Noteikumu projekts izsludināts VSS 26.01.2012. (VSS-100)

Dokumenti:

Noteikumu projekts

Atbildīgais:

R.Vesere, tālr. 67026464, rudite.vesere@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 23.08.2012. (VSS-857) 

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

M.Šinke, tālr. 67026479, madara.sinke@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts izskatīts VSS 26.07.2012.
Likumprojekts izsludināts VSS 26.01.2012. (VSS-90)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

I.Doniņai, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes dzīlēm"""

Aprites stadija:

Likumprojekts izskatīts VSS 19.07.2012.
Likumprojekts izsludināts VSS 19.04.2012. (VSS-425)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

D.Paršova, tālr. 67770473, daiga.parsova@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 24.05.2012. (VSS-524)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

M.Šinke, tālr. 67026479, madara.sinke@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 17.05.2012. (VSS-484)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

M.Šinke, tālr. 67026479, madara.sinke@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 03.05.2012. (VSS-463)

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026516, daina.ozola@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi"”

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 23.12.2010. (VSS-1497)
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 07.07.2011.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

D.Jirgensone tālr.67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta koncepcijas projekts  "Koncepciju par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam”

Aprites stadija:

Koncepcijas projekts izsludināts VSS 05.08.2010. (VSS-949)
Izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē 18.10.2010. 

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

R.Vesere, tālr. 67026464, mob. 29488161, rudite.vesere@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 05.08.2010. (VSS-950)
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 24.02.2011.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

R.Bebris, tālr. 67026501, rolands.bebris@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība””

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo noteikumu projektu komentārus un priekšlikumus iesniegt Rolandam Bebrim līdz 20.08.2010.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

R.Bebris, tālr. 67026501, rolands.bebris@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 25.02.2010. izsludināts VSS (VSS-279)
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 12.08.2010.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 02.12.2010.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 10.03.2011.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 15.09.2011.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

R.Vesere, tālr. 67026464, 29488161, rudite.vesere@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts ”Grozījumi Iepakojuma likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts 25.02.2010. izsludināts VSS (VSS-280)
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 12.08.2010.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 02.12.2010.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 10.03.2011.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 15.09.2011.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

R.Vesere, tālr. 67026464, 29488161, rudite.vesere@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par Koncesijas piešķiršanas nosacījumiem par tiesībām sniegt Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra pakalpojumus, izmantojot koncesijā nodotos resursus, izveidojot ciklotrona centru un nodrošinot tā darbību"

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 28.02.2008. (VSS-392)
Izskatīts MKK 14.09.2009. 

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv  

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti""

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 01.03.2007. (VSS-333)
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 13.09.2007.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 04.10.2007.
Izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 13.12.2007.
Izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē 28.01.2008. 

Izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē 04.02.2008. 

Dokumenti:

Normatīvas akts

Atbildīgais:

A.Plāte, tālr. 67026509, armands.plate@varam.gov.lv