Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības būvju būvniecības komisijas darbība ir pārtraukta no 2013.gada 28.marta, ar grozījumu veikšanas kārtība TEP aicinām iepazīties šeit


04.12.2007. Ministru kabineta noteikumi nr. 836 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Citi saistošie normatīvie akti


Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas darbība

Finanšu modelis – piemērs KF 6. atlases kārtas projektiem

 

 

       

Ieguldījums Tavā nākotnē!