Preses relīze
saules baterijas

Rīga, 2022. gada 26. aprīlī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai (AER)" nolikums". Grozījumi  palielina konkursā pieejamo finansējuma apjomu, nosakot to 30 milj. eiro apmērā, kā arī precizē atsevišķus konkursa nosacījumus, lai atbalsts būtu pieejams pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Šobrīd vērojama ļoti augsta iedzīvotāju interese par atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādi un uzstādīšanu. Latvijas Vides investīciju fondā nepilnu divu mēnešu laikā iesniegti jau 119 pieteikumi. Iedzīvotāju lielā interese ir nepārprotams signāls tam cik nepieciešama ir šī programma, lai nodrošinātu zaļas enerģijas piekļuvi un mazinātu mājsaimniecību rēķinus, kā arī veicinātu mūsu enerģētisko neatkarību. Izstrādātie grozījumi nosaka 30 milj. eiro lielu finansējumu un sniegs vēl plašākas iespējas iedzīvotājiem pieteikties programmai, nodrošinot plašākas AER iekārtu iegādes iespējas.”

Grozījumi nosaka finansējumu 30 milj. eiro apmērā, kā arī precizē izmaiņas attiecībā uz AER iekārtu uzstādīšanu, ļaujot projekta iesniedzējam uzstādīt AER iekārtas ne tikai dzīvojamā mājā, bet arī uz zemes vai citā ēkā, ja tā atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība. Tāpat veiktas izmaiņas attiecībā uz  biomasas granulu katlu energoefektivitātes klasi, mainot to no A+++  uz  sāķot no A+ (ieskaitot).

Papildus tam grozījumi paredz, ka dzīvojamās mājas pieslēguma projektēšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai var veikt arī eksperti siltumapgādes sistēmas projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji. Savukārt, lai atvieglotu projektu iesniegumam nepieciešamo pievienojamo papildu dokumentu apkopošanu un izskatīšanu, gadījumos, kad projekta ietvaros tiek uzstādīti tikai saules paneļi vai vēja ģeneratori, turpmāk nebūs nepieciešams iesniegt mājsaimniecības rēķinus par elektroenerģijas patēriņu par pēdējiem 12 mēnešiem, tādejādi atvieglojot iedzīvotāju un SIA “Vides investīciju fonds” administratīvo slogu.

Kā ziņots iepriekš ministrija ir izstrādājusi šo atbalsta programmu iedzīvotājiem pieaugušo energoresursu cenu samazināšanai un to kompensēšanai. Šis lēmums ir arī solis uz priekšu enerģētiskās neatkarības veicināšanā, kas ir īpaši svarīgi, reaģējot uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā. Tas ļaus kāpināt atjaunojamo energoresursu jaudas un sniegs iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu, lai ilgtermiņā samazinātu rēķinus par elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu. 

Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas aktivitātes:

  • pāreja no esošām fosilo energoresursu (dabasgāze, ogles, dīzeļdegviela) apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām (biomasas granulu katli, saules kolektori, siltumsūkņi);
  • jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegāde (saules paneļi, vēja ģeneratori) (neņemot vērā dzīvojamās mājas pašreizējo apkures veidu);
  • pieslēguma projektēšana un izveide centralizētai siltumapgādes sistēmai (neņemot vērā dzīvojamās mājas pašreizējo apkures veidu).

Plašāka informācija par atbalsta programmu pieejama ministrijas mājas lapā.